1. Suunnittelukomitean kokousmuistiosta 29.8.1945: Rauhansopimus Suomen kanssa
(Ote muistiosta Directors of Plans, 29.8.1945 PRO, London, käännökset Pekka Visuri).

“Ainoa avoinna oleva asia on Ahvenanmaan saarten linnoittaminen. Se voisi mahdollistaa Venäjälle Pohjanlahden sulkemisen ja helpottaisi venäläisten etenemistä joissakin tilanteissa Ruotsiin ja edelleen Norjaan.

Skandinavian maat muodostavat puolustuksemme uloimman kehän. Sen vuoksi Ahvenanmaan linnoittamisen salliminen olisi epäsuorasti brittiläisten etujen vastaista. Toisaalta meidän intressimme ovat vain epäsuorasti tähän kysymykseen kytkeytyneitä, ja ulkoministeriön kannan mukaan myös meidän lailliset perusteemme vastustaa Ahvenenmaan linnoittamista ovat heikot. Näyttää siis hyödyttömältä ryhtyä vaatimaan demilitarisointia, jos Venäjä, jonka vaikutuspiiriin Suomi kuuluu, kannattaa linnoittamisen sallimista.”

2. Saksan “satelliittien” rauhansopimuksia koskevasta muistiosta 30.8.1945
(Chiefs of Staff Committee, Joint Planning Staff, 30.8.1945, PRO, London, FO 371/50870)

“Meillä ei ole mitään strategisia intressejä Suomessa, eikä sen asevoimien koolla tai kokoonpanolla ole meihin suoranaista vaikutusta. Meidän tulee kuitenkin pyrkiä siihen, että Suomen asevoimat mitoitetaan kykeneviksi ylläpitämään sisäistä vakautta ilman että ne muodostavat potentiaalista voimanlisää Venäjälle.”

3. Sotilasjohdon kanta Ahvenanmaan linnoittamiseen 4.9.1945: Rauhansopimus Suomen kanssa
(Chiefs of Staff Committee 4.9.1945, PRO, London)

“Paperissa nostettiin esille Ahvenanmaan saarten kysymys. On syntynyt käsitys - joskin informaatio on niukkaa - että saaria parhaillaan linnoitetaan. Se mahdollistaisi Venäjälle Pohjanlahden sulkemisen ja siten pääsyn Ruotsiin ja edelleen Norjaan. On selvästi meidän etujemme vastaista, että Neuvostoliiton vaikutus leviäisi Skandinaviaan. Ottaen kuitenkin huomioon Venäjän hallitsevan aseman Suomessa olen sitä mieltä, että olisi hyödytöntä ryhtyä vaatimaan saarten demilitarisointia, jos Venäjä näyttää suosivan sitä.”