Suomi sodasta rauhaan

2110 1

 • Suomi oli välirauhansopimuksessa sitoutunut saattamaan vastuuseen
  sotarikoksiin syyllistyneet henkilöt.
 • Sotarikossyytteitä nostettiin 1400, rangaistukseen tuomittiin 700 sotilasta ja
  siviilihenkilöä.
 • Liittoutuneet laajensivat sotarikokset käsittämään myös syyllisyyden sotaan.
 • Valvontakomissio ja äärivasemmisto painostivat hallitusta
  ryhtymään syytetoimiin.

 SKS 3 logo pikku

2110 1

 • Suomi oli välirauhansopimuksessa sitoutunut saattamaan vastuuseen
  sotarikoksiin syyllistyneet henkilöt.
 • Sotarikossyytteitä nostettiin 1400, rangaistukseen tuomittiin 700 sotilasta ja
  siviilihenkilöä.
 • Liittoutuneet laajensivat sotarikokset käsittämään myös syyllisyyden sotaan.
 • Valvontakomissio ja äärivasemmisto painostivat hallitusta
  ryhtymään syytetoimiin.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Suomi oli välirauhansopimuksessa sitoutunut saattamaan vastuuseen sotarikoksiin syyllistyneet henkilöt. Siihen vedoten pidätettiin jo syksyllä 1944 muun muassa Itä-Karjalan sotilashallinnon entisiä virkailijoita. Syytteitä sotarikoksista nostettiin kaikkiaan 1400 ja rangaistuksen sai yli 700 sotilasta tai siviilihenkilöä.

Vuoden 1945 alussa valvontakomission taholta huomautettiin, että artikla koskee myös “sotaan syyllisiä”. Tätä käsitystä tuettiin myös kotimaisen äärivasemmiston taholta. Hallitus asetti komitean tutkimaan sotaan johtaneita ja sen aikana tehtyjä poliittisia ratkaisuja, mutta muuten asia ei toistaiseksi edennyt