Suomi sodasta rauhaan

2112 2

 • Suurena etuna pääministeri Paasikivellä, samoin kuin tasavallan presidentti
  Mannerheimilla, oli pitkä kokemus Venäjän ja Neuvostoliiton politiikasta.
 • Molemmat edustivat ajattelultaan klassista poliittista realismia: kaikki valtiot
  ajavat omia etujaan, mutta ovat valmiita myös kompromisseihin.
 • Paasikiven usein käyttämä sanonta oli: ”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden
  tunnustamisessa”.

  Paasikivi lähdössä toiselle neuvottelumatkalle Moskovaan lokakuussa 1939SKS 3 logo pikku

2112 2

 • Suurena etuna pääministeri Paasikivellä, samoin kuin tasavallan presidentti
  Mannerheimilla, oli pitkä kokemus Venäjän ja Neuvostoliiton politiikasta.
 • Molemmat edustivat ajattelultaan klassista poliittista realismia: kaikki valtiot
  ajavat omia etujaan, mutta ovat valmiita myös kompromisseihin.
 • Paasikiven usein käyttämä sanonta oli: ”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden
  tunnustamisessa”.

  Paasikivi lähdössä toiselle neuvottelumatkalle Moskovaan lokakuussa 1939SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Pääministerikautenaan marraskuusta 1944 maaliskuuhun 1946 Paasikivi joutui käytännössä hoitamaan myös monia tasavallan presidentille kuuluvia tehtäviä, koska marsalkka Mannerheim sairasteli ja oleskeli useita kuukausia ulkomailla. Kuitenkin ratkaisevassa vaiheessa talvella 1944 - 1945 Mannerheim ja Paasikivi toimivat yhdessä Liittoutuneiden valvontakomission esittämien vaatimusten toteuttamiseksi Suomen kansallisten etujen kannalta tyydyttävällä tavalla. Heidän välillään vallitsi yhteisymmärrys peruslinjasta, joskin käytännön ratkaisujen teossa syntyi usein erimielisyyttä.

Suurena etuna sekä Mannerheimilla että Paasikivellä oli heidän pitkä kokemuksensa Venäjän/Neuvostoliiton politiikasta ja suurvallan toimintalogiikasta yleensäkin. He edustivat ajattelultaan klassista poliittista realismia, jonka mukaan kansainvälisessä politiikassa ja strategiassa valtiot ajavat omia etujaan. Myös suurvallat ovat valmiit tekemään kompromisseja, jos voimasuhteet siihen pakottavat tai edut muuten ovat yhteen sovitettavissa. Tällaista ajattelua kuvastaa Paasikiven usein viljelemä sanonta: “Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustamisessa.”