213 5

  • Valvontakomission asenne Suomen poliittisen johdon toimintaan pehmentyi
    ajan myötä.
  • Todettiin LVK:n pitäytyvän välirauhansopimuksen määräyksien puitteissa.
  • Pariisin rauhansopimuksen tultua voimaan valvontakomissio poistui Suomesta
    syksyllä 1947.
  • Valvontakomission poistuminen oli suuri helpotus.

 SKS 3 logo pikku


Ajan myötä valvontakomission asenne Suomen poliittisen johdon toimintaan selvästi pehmeni, kun kävi ilmi, että välirauhansopimusta noudatettiin tarkasti. Voidaan arvioida, että se toimi tässä suhteessa myös hyödyllisenä linkkinä Moskovaan välittäen myönteistä tietoa Suomesta. Suhteiden paranemisesta huolimatta valvontakomission poistuminen Suomesta Pariisin rauhansopimuksen tultua voimaan syksyllä 1947 koettiin suurena helpotuksena.


Kirjallisuutta: Kansakunta sodassa 3. osa: Kuilun yli (1992), s. 210 - 228; Suomi valvonnassa 1944 - 1947 (1997); Jukka Tarkka, Hirmuinen asia (2009); Pekka Visuri, Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944 - 1947 (2015), s. 89 -108.