Suomi sodasta rauhaan

213 2

 • Valvontakomissiolla oli lähes rajattomat valtuudet valvoa 
  välirauhan ehtojen toimeenpanoa.
 • Neuvostoliitolla oli tarve saada Suomesta irti mahdollisimman suuri
  poliittinen ja sotilaallinen hyöty.
 • Valvontakomission ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista nostaa
  suomalaisia avoimeen vastarintaan.

 SKS 3 logo pikku

213 2

 • Valvontakomissiolla oli lähes rajattomat valtuudet valvoa 
  välirauhan ehtojen toimeenpanoa.
 • Neuvostoliitolla oli tarve saada Suomesta irti mahdollisimman suuri
  poliittinen ja sotilaallinen hyöty.
 • Valvontakomission ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista nostaa
  suomalaisia avoimeen vastarintaan.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) valvontakomission tehtävänä Suomessa oli valvoa Moskovassa 19.9.1944 solmitun välirauhan ehtojen toimeenpanoa. Tässä tehtävässä LVK:lla oli suuret valtuudet, mutta toisaalta sitä kahlitsivat poliittiset realiteetit. Näistä mainittakoon käynnissä ollut maailmansota ja Neuvostoliiton tarve saada Suomesta irti mahdollisimman suuri sotilaallinen ja taloudellinen hyöty. Jos valvontakomissio olisi toimenpiteillään nostanut suomalaiset avoimeen vastarintaan, mainitut tavoitteet olisivat jääneet saavuttamatta. Moskovasta annettiin jatkuvasti ohjeita, miten valvontakomission piti toimia.