Suomi sodasta rauhaan

214 5

 • Reserviläisten kotiuttaminen hidasti suomalaisten sotatoimia
  loppusyksyllä 1944.
 • Taistelut Lapissa hiljenivät merkittävästi joulukuussa.
 • Viimeiset saksalaiset poistuivat Kilpisjärveltä 27.4.1945, jolloin Lapin
  sodan katsotaan päättyneen.

 SKS 3 logo pikku

214 5

 • Reserviläisten kotiuttaminen hidasti suomalaisten sotatoimia
  loppusyksyllä 1944.
 • Taistelut Lapissa hiljenivät merkittävästi joulukuussa.
 • Viimeiset saksalaiset poistuivat Kilpisjärveltä 27.4.1945, jolloin Lapin
  sodan katsotaan päättyneen.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Reserviläisten kotiuttaminen hidasti osaltaan suomalaisten sotatoimia loppusyksyllä 1944. Toisaalta saksalaisten saatua riittävästi aikaa Rovaniemen ja Petsamon suunnista tapahtuneille vetäytymisliikkeille taistelut hiljenivät jo muutenkin joulukuussa. Kilpisjärveltä viimeiset saksalaiset todettiin poistuneiksi 27.4.1945, jolloin myös Lapin sodan katsotaan päättyneen.

Suomi ilmoitti virallisesti vasta 3. maaliskuuta 1945 olleensa sodassa Saksaa vastaan. Sotatila todettiin päättyneeksi vasta vuosikymmenen kuluttua. Käytännössä näillä julistuksilla ei ollut merkitystä Liittoutuneiden suhtautumiseen Suomeen, jota kohdeltiin Saksan liittolaismaana.


Kirjallisuutta: Sampo Ahto, Aseveljet vastakkain (1980); Jatkosodan historia 5. osa (1992), s. 361 - 433; Kansakunta sodassa 3. osa: Kuilun yli (1992), s. 112 - 121; Sodan kartat (2004); Pekka Visuri, Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944 - 1947 (2015), s. 94 – 104.