Suomi sodasta rauhaan

215 4

 • Suomalaisia kuoli sodissa
  1939 -1945 yhteensä noin
  95 000 henkeä.
 • Invalideiksi jäi noin
  90 000 henkeä.
 • Aluemenetykset olivat 12 % 
  sotaa edeltäneestä Suomen
  pinta-alasta.
 • Luovutetuilta alueilta evakuoitiin
  noin 420 000 henkeä.

 SKS 3 logo pikku

215 4

 • Suomalaisia kuoli sodissa
  1939 -1945 yhteensä noin
  95 000 henkeä.
 • Invalideiksi jäi noin
  90 000 henkeä.
 • Aluemenetykset olivat 12 % 
  sotaa edeltäneestä Suomen
  pinta-alasta.
 • Luovutetuilta alueilta evakuoitiin
  noin 420 000 henkeä.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Sotien hinta oli kallis, sillä suomalaisia kuoli suoranaisesti sotaan liittyvistä syistä yhteensä noin 95 000 ja invalideiksi jäi noin 90 000 henkeä.

Aluemenetykset käsittivät 12 prosenttia Suomen sotaa edeltäneestä maa-alasta. Noilta alueilta joutui evakkoon yhteensä 420 000 henkeä. Heidän sijoittamisensa uusille asuinsijoille oli erittäin laaja ja vaikea tehtävä, joka kuitenkin onnistui. Evakuoitujen (”siirtoväen”) sijoittamisessa pyrittiin säilyttämään pitäjien väestö pääpiirtein koossa ja ottamaan huomioon ammattijakautuma.