Suomi sodasta rauhaan

216 1

  • Välirauhansopimuksessa määrättiin Suomen maksettavaksi Neuvostoliitolle
    sotakorvauksia 300 miljoonan dollarin arvosta.
  • Korvaukset oli maksettava tavaroina kuudessa vuodessa.
  • Suomi velvoitettiin muihinkin omaisuuden luovutuksiin.

 SKS 3 logo pikku

216 1

  • Välirauhansopimuksessa määrättiin Suomen maksettavaksi Neuvostoliitolle
    sotakorvauksia 300 miljoonan dollarin arvosta.
  • Korvaukset oli maksettava tavaroina kuudessa vuodessa.
  • Suomi velvoitettiin muihinkin omaisuuden luovutuksiin.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Välirauhansopimuksen 11 artiklassa määrättiin, että “Suomi sitoutuu korvaamaan Neuvostoliitolle sotatoimien ja Neuvostoliiton alueen miehityksen johdosta Suomen aiheuttamat vahingot 300 miljoonan dollarin arvosta maksettavaksi kuudessa vuodessa tavaroina (puutavaraa, paperia, selluloosaa, meri- ja jokialuksia, erilaisia koneita)”. Varsinaisten sotakorvausten lisäksi Suomi velvoitettiin muihinkin omaisuuden luovutuksiin, muun muassa palauttamaan Neuvostoliiton alueelta viety omaisuus ja luovuttamaan Saksalle kuulunut sotilasomaisuus liittoutuneille. Saksan antautumisen jälkeen annettiin vielä määräys Suomelta Saksalle jääneiden saatavien suorittamisesta Neuvostoliitolle.