Suomi sodasta rauhaan

216 2

 • Tavaratoimitusten painopiste määrättiin metalliteollisuuden tuotteisiin.
 • Suomeen jouduttiin rakentamaan runsaasti uutta raskaan teollisuuden
  kapasiteettia.
 • Dollarin hintana käytettiin vuoden 1938 tasoa, mikä nosti reaalista
  sotakorvaussummaa.

 SKS 3 logo pikku

216 2

 • Tavaratoimitusten painopiste määrättiin metalliteollisuuden tuotteisiin.
 • Suomeen jouduttiin rakentamaan runsaasti uutta raskaan teollisuuden
  kapasiteettia.
 • Dollarin hintana käytettiin vuoden 1938 tasoa, mikä nosti reaalista
  sotakorvaussummaa.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Määräykset hinnoittelusta ja tavaraluetteloista jäivät myöhempien neuvottelujen varaan. Ne kestivätkin pitkään, sillä Suomen teollisuuden suorituskyvystä vallitsi poikkeavat käsitykset. Olennainen seikka oli käytettävä dollarin kurssi, johon Neuvostoliitto vaati sovellettavaksi ennen sotaa (v. 1938) vallinnutta tasoa. Se merkitsi käytännössä välirauhansopimukseen merkityn 300 miljoonan dollarin sotakorvaussumman kaksinkertaistumista. Toinen merkittävä määräys oli tavaratoimitusten painotus metalliteollisuuden tuotteisiin. Siitä seurasi tarve rakentaa Suomeen runsaasti uutta raskaan teollisuuden ja telakoiden kapasiteettia.