Suomi sodasta rauhaan

217 1

 • Sodan aiheuttamien vaurioiden korjaamisen ohella oli myös laajaa
  uudisrakentamisen tarvetta.
 • Erityisenä ongelmana oli yli 400000 evakon sijoittaminen uusille asuinsijoille.
 • Sijoittamista helpottivat talvisodan jälkeen keväällä 1940 saadut kokemukset.
 • Uuden siirtoväen ryhmän muodos-
  tivat Porkkalasta siirretyt ja Lapin
  sodan tieltä väistymään
  joutuneet ihmiset.

 SKS 3 logo pikku

217 1

 • Sodan aiheuttamien vaurioiden korjaamisen ohella oli myös laajaa
  uudisrakentamisen tarvetta.
 • Erityisenä ongelmana oli yli 400000 evakon sijoittaminen uusille asuinsijoille.
 • Sijoittamista helpottivat talvisodan jälkeen keväällä 1940 saadut kokemukset.
 • Uuden siirtoväen ryhmän muodos-
  tivat Porkkalasta siirretyt ja Lapin
  sodan tieltä väistymään
  joutuneet ihmiset.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Sodan aiheuttamien vaurioiden korjaamista voidaan laajasti ottaen nimittää jälleenrakennukseksi. Suppeammassa mielessä se tarkoitti sodassa tuhoutuneiden rakennusten, teollisuuslaitosten ja liikenneyhteyksien korjaamista ja uudelleenrakentamista. Erityisenä ongelmana oli vielä luovutetuilta alueilta evakuoitujen ihmisten -- yhteensä yli 400000 henkeä -- sijoittaminen uusille asuinsijoille. Jälleenrakennustarvetta aiheuttivat myös sotavuosina laiminlyödyt tuotantolaitosten ja maatalouden investoinnit.

Siirtoväen asuttamista helpotti se, että voitiin käyttää samoja menettelyjä, joista oli saatu kokemusta jo keväällä 1940 talvisodan rauhanteon jälkeen. Sotatoimien tieltä kesällä evakuoidut olivat ehtineet jo syyskuuhun mennessä asettua uusille sijoituspaikoilleen. Uuden evakuointi- ja asutusongelman muodostivat Porkkalasta siirretyt ja Lapin sodan taistelujen tieltä väistymään joutuneet ihmiset.