Vuosina 1975 - 1977 toimi pääpiirtein edellisen komitean tapaan Toinen parlamentaarinen puolustuskomitea. Se käsitteli perusteellisesti kansainvälistä tilannetta, joka vuonna 1975 Helsingissä pidetyn ETYKin päätöskonferenssin jälkeen näytti suotuisalta.

Komitea totesi tarpeen kehittää erityisesti puolustusvalmiuslainsäädäntöä ja Lapin puolustusta. Materiaalihankintojen painopiste asetettiin ilmapuolustukseen, jolle osoitettiin perushankintavaroista 45 prosenttia. Maavoimien osuus jäi 27 prosenttiin. Komitea oli huomiota herättävän yksimielisesti mietintönsä takana.

Komitean ehdotukset toteutuivat pääpiirtein, joskin määrärahasuosituksista hieman tinkien. Lapin puolustuksen tehostamiseksi Sodankylän varuskuntaa laajennettiin ja siellä toimivien joukkojen varustusta parannettiin niin, ettei enää ollut aihetta puhua Lapin sotilaallisesta tyhjiöstä

Myös ilmapuolustus tehostui merkittävästi, kun käyttöön tuli ruotsalaisia Draken-koneita ja neuvostoliittolaisia ilmatorjuntaohjuksia.


Lähteinä mm: Ermei Kanninen, Suomen puolustus (1994), s. 59 - 63; Toisen parlamentaarisen puolustuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1976:37. Pekka Visuri, Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan (1989), s. 207 - 236; Pekka Visuri (toim.), Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjaukset (2003), s. 28 - 35.