Ukrainan neuvostotasavallassa sijainneessa Tshernobylin ydinvoimalassa sattui 26.4.1986 onnettomuus, joka tuotti suuret tuhot ja myötävaikutti merkittävästi Neuvostoliiton ja koko itäblokin hajoamiseen. Onnettomuus alkoi voimalan neljännessä ydinreaktorissa tehtyjen kokeiden yhteydessä, jolloin syntyi räjähdyksiä ja niistä edelleen tulipaloja. Sammutustyöt osaksi epäonnistuivat, ja säteilyä levisi laajalle alalle, aina pohjoismaita myöten.

Pelastustöitä vaikeutti alusta lähtien tapahtuman yllätyksellisyys, ja siihen liittyi myös salailua. Paikalliset johtajat eivät heti osanneet tai uskaltaneet kertoa onnettomuuden vakavista mittasuhteista, eikä myöskään Neuvostoliiton hallituksella Moskovassa ollut pariin päivään selkeää tilannekuvaa. Maailmalle tieto levisi ensimmäisenä Ruotsista 27.4. tulleesta ilmoituksesta säteilytason noususta, ja pian myös Suomessa havaittiin epätavallista säteilyn voimistumista. Se jäi kuitenkin väestönsuojelua varten määritettyjen hälytysrajojen alapuolelle. Neuvostoliitto tiedotti onnettomuudesta vasta 28.4.

Väestön keskuudessa vallitsi useita päiviä syvä epätietoisuus onnettomuuden vakavuudesta ja mahdollisesti tarvittavista suojautumistoimista. Kävi ilmi, ettei viranomaisten tiedottamisvalmius myöskään Suomessa ollut kovin korkealla tasolla, joten huhut saivat levitä verraten vapaasti. Viranomaisten arvioiden mukaan väestöä ei kuitenkaan uhannut välitön vaara, joka olisi antanut aihetta tehostaa suojaamista.

Neuvostoliitossa keskitettiin suuret määrät ihmisiä ja kalustoa vaurioiden rajoittamiseen tai korjaamiseen sekä toteutettiin massiivisia evakuointeja. Silti kansalaisten luottamus hallinnon kykyyn vastata turvallisuudesta kärsi pahan kolauksen. Myös neuvostotasavaltojen välille syntyi epäluuloja, jotka myötävaikuttivat kansallisuuskiistojen kärjistymiseen.

Onnettomuus kasvatti ydinvoiman ja ydinaseiden vastaisuutta myös läntisessä Euroopassa. Syntyi mielikuva, että ydinvoiman ja yleensäkin säteilyn riskejä oli suuresti aliarvioitu. Arviot tuhoista ovat olleet kiistanalaisia. Varmuudella on todettu 56 ihmisen kuolleen onnettomuuden johdosta. YK:n raportissa arvioitiin onnettomuuden aiheuttaneen tai aiheuttavan noin 4000 ihmisen kuoleman, mutta myös huomattavasti suurempia lukuja on esitetty. Taloudelliset menetykset ovat olleet suuret ja vaikeasti lasketettavissa.


Lähteet: Esa Ennelin, “Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus 1986" teoksessa Suomi ja kriisit (2003); Jeremy Isaacs - Taylor Downing, Cold War (1998), s. 362. Internet: https://fi.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ernobylin_ydinvoimalaonnettomuus; https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster; http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx.