Liennytyksen kausi 1969 - 1979

Selaa aikakauden sisältöä nuolista tai käynnistä slideshow. Kuva on myös linkki aikakauden artikkeleihin.
Selaa aikakauden sisältöä nuolista tai käynnistä slideshow. Kuva on myös linkki aikakauden artikkeleihin.
Selaa aikakauden sisältöä nuolista tai käynnistä slideshow. Kuva on myös linkki aikakauden artikkeleihin.

Israelin ja arabimaiden väliseen sotaan lokakuussa 1973 liittyi OPEC-maiden pääosan julistama öljyboikotti Yhdysvaltoja ja eräitä muita Israelia tukeneita valtioita vastaan. Öljyn hinta kaksinkertaistui lyhyessä ajassa ja tuotti maailmantaloudelle vakavia seurauksia.

Vuoden 1973 öljykriisin syntymiseen vaikutti useita tekijöitä, jotka yhdessä aiheuttivat hinnannousun. Öljyn kulutus maailmanlaajuisesti oli kasvanut ja monessa maassa siitä oli tullut tärkein energialähde, samalla kun raakaöljyn hinta oli pysynyt alhaisena. Korostuspaineita oli tullut jo parin vuoden ajan dollarin devalvoitumisesta, jolloin öljyn reaalihinta suhteessa teollisuustuotteisiin ja muihin raaka-aineisiin oli selvästi alentunut. Öljyntuottajien järjestön OPEC:n jäsenmaat olivat jo päättäneet hinnankorotuksista ennen lokakuun 1973 sodan alkua.

Arabimaat julistivat Israelia tukeneet maat öljyn toimitusboikottiin 17.10.1973. Sulku koski aluksi Yhdysvaltoja ja Hollantia. Myöhemmin sulkulistalle lisättiin mm. Etelä-Afrikka ja Portugali, jolloin kysymys oli samalla siirtomaiden vapautuksen tukemisesta. OPEC-maiden sopimat tuotannon supistukset vaikuttivat myös yleiseen raakaöljyn hinnan kohoamiseen.

Erityisesti Hollannissa mutta myös monessa muussa Länsi-Euroopan maassa öljynsaannin vaikeutuminen tai hinnan nousu pakottivat rajuihin säännöstelytoimiin. Kiellettiin esimerkiksi yksityisautoilu sunnuntaisin. Yhdysvalloissakin ryhdyttiin säännöstelemään bensiinin myyntiä.

Öljykriisi joudutti toimenpiteitä, joilla korvattiin öljyä polttoaineena tai otettiin käyttöön tuotantokustannuksiltaan kalliimpia lähteitä. Lisäksi OECD-maat perustivat energiajärjestön IEA parantamaan energiaturvallisuutta.

Suomi ei joutunut OPEC-maiden boikotin kohteeksi, mutta korotukset tuntuivat myös Neuvostoliitosta tuodun raakaöljyn hinnassa. Siksi Suomessakin ryhdyttiin kulutusta supistaviin säännöstelytoimiin. Asetettiin asuinhuoneiden lämpötilalle 20 asteen raja ja työtilojen ylärajaksi 18 astetta. Moottoriteiden valaistus sammutettiin ja määrättiin autoille kattonopeudeksi 80 km tunnissa. Lisäksi oltiin valmiit tehostamaan sääntelyä monin tavoin. Pidemmällä aikavälillä kokemus suositti ydinvoiman lisärakentamista ja maakaasun hankintaa sekä kotimaisten polttoaineiden käytön tehostamista. Myös öljyn varmuusvarastointia kehitettiin.


Lähteinä mm. internetissä Wikipedia, hakusanat “1973 oil crisis” ja “Öljykriisi”.