Kriisejä valtapiirien rajoilla

312 7

 • Syyskuussa 1958 DDR:n hallitus esitti voittajavalloille rauhansopimuksen
  solmimista.
 • Neuvostoliitto tuki ehdotusta, mutta lännessä vastustettiin.
 • Marraskuussa 1958 Neuvostoliiton pääministeri Hrushtshev ilmoitti
  ryhtyvänsä toimiin miehityshallinnon lopettamiseksi Berliinissä.
 • Neuvostoliitto antoi uhkavaatimuksen, jonka mukaan rauhansopimus
  Saksan valtioiden kanssa pitäisi tehdä puolen vuoden kuluessa.

   DDR:n Neues Deutschland 1958.SKS 3 logo pikku

312 7

 • Syyskuussa 1958 DDR:n hallitus esitti voittajavalloille rauhansopimuksen
  solmimista.
 • Neuvostoliitto tuki ehdotusta, mutta lännessä vastustettiin.
 • Marraskuussa 1958 Neuvostoliiton pääministeri Hrushtshev ilmoitti
  ryhtyvänsä toimiin miehityshallinnon lopettamiseksi Berliinissä.
 • Neuvostoliitto antoi uhkavaatimuksen, jonka mukaan rauhansopimus
  Saksan valtioiden kanssa pitäisi tehdä puolen vuoden kuluessa.

   DDR:n Neues Deutschland 1958.SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Vuoden 1958 syyskuussa DDR:n hallitus esitti neljälle voittajavallalle rauhansopimuksen solmimista. Neuvostoliitto tuki esitystä, mutta lännestä ei saatu myönteistä vastausta. DDR:n johtaja Walter Ulbricht ehdotti myös Länsi-Berliinin “neutraloimista”, ja hieman myöhemmin, 10. marraskuuta, Neuvostoliiton pääministeri Nikita Hrushtshev ilmoitti ryhtyvänsä toimiin Potsdamissa kesällä 1945 sovitun miehityshallinnon lopettamiseksi Berliinissä. Kahden viikon kuluttua Neuvostoliitto antoi nootilla uhkavaatimuksen, jonka mukaan rauhansopimus Saksan valtioiden kanssa pitäisi tehdä puolen vuoden kuluessa.

Käytännön toimena Neuvostoliitto uhkasi luovuttaa Länsi-Saksasta Berliiniin johtavien teiden valvonnan DDR:n viranomaisille. Se oli vastoin miehitysvaltojen keskinäistä sopimusta.