312 6

  • Neuvostoliitolle DDR:n tukeminen muodostui rasitukseksi.
  • Toisaalta Neuvostoliitto ei voinut sallia DDR:n romahtamista tai
    liittymistä Länsi-Saksaan.
  • Neuvostoliitto oli jo 1950-luvun puolivälissä sitoutunut
    ”kahden Saksan” politiikkaan eikä enää pitänyt esillä
    niiden yhdistämistä.

  SKS 3 logo pikku


DDR:n aseman pönkittäminen ja taloudellinen tukeminen muodostuivat Neuvostoliitolle rasitukseksi, mutta toisaalta DDR:n päästäminen romahtamaan ja liittymään Länsi-Saksaan olivat jo ajatuksenakin sietämättömiä mahdollisuuksia.

Neuvostoliitto oli jo 1950-luvun puolivälissä sitoutunut “kahden Saksan” politiikkaan eikä enää pitänyt niiden yhdistämistä lähiajan tavoitteena. Siksi ryhdyttiin korostamaan DDR:n itsenäistä asemaa.