425 2

  • Työskentelyvaihe Genevessä kesti kaksi vuotta.
  • Tuloksena oli kaikkien osanottajavaltioiden hyväksyttävissä ollut päätösasiakirja.
  • Suomalaisten toiminta asiakirjan valmisteluvaiheessa oli aktiivista.
  • Samalla jatkuivat valmistelut konferenssin päätöstapahtumaa varten.
  • Neuvottelujen aikana erottui kolme maaryhmää: Nato, Varsovan
    liitto sekä puolueettomat ja sitoutumattomat maat.

SKS 3 logo pikku

 


Työskentelyvaihe Genevessä kesti kaksi vuotta ja tuotti lopulta tulokseksi tärkeän päätösasiakirjan, joka oli kaikkien osanottajavaltioiden hyväksyttävissä. Suomalaisten toiminta asiakirjan kokoamisvaiheessa oli aktiivista, ja samalla jatkuivat valmistelut konferenssin päätöstapahtumaa varten.

Geneven neuvottelujen aikana hahmottui kolme pääasiallista maaryhmää: Nato, Varsovan liitto sekä puolueettomat ja sitoutumattomat maat, joita alettiin kutsua N+N-ryhmäksi. Lisäksi mukana oli eräitä “kääpiövaltioita”, joista Liechtenstein ja Malta pitivät tiukasti kiinni oikeuksistaan.


Suomen toiminta turvallisuuskonferenssin neuvotteluvaiheessa