Liennytyksen kausi 1969 - 1979

 

425 3

 • Suomi kutsui kesällä 1975 kaikkien 35 Etyk-valtion johtajat Helsinkiin.
 • Vielä ei ollut varmuutta, missä muodossa Etyk-prosessia ehkä jatkettaisiin.
 • Helsingissä 30.7 - 1.8.1975 pidettäväksi sovittua
  kokousta kutsuttiin konferenssin päätös-
  tapahtumaksi, jossa oli määrä
  allekirjoittaa loppuasiakirja.

SKS 3 logo pikku

 

 

425 3

 • Suomi kutsui kesällä 1975 kaikkien 35 Etyk-valtion johtajat Helsinkiin.
 • Vielä ei ollut varmuutta, missä muodossa Etyk-prosessia ehkä jatkettaisiin.
 • Helsingissä 30.7 - 1.8.1975 pidettäväksi sovittua
  kokousta kutsuttiin konferenssin päätös-
  tapahtumaksi, jossa oli määrä
  allekirjoittaa loppuasiakirja.

SKS 3 logo pikku

 

Lisää aiheesta

Saatuaan tiedon, että suurvallat olivat sopineet turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päättämisestä ylimmällä tasolla eli valtioiden ja hallitusten päämiesten kokouksessa, Suomi kutsui kesällä 1975 kaikkien Etyk-valtioiden johtajat Helsinkiin. Kutsua noudatti 35 valtiota. Euroopan valtioista vain Albania jäi pois.

Kyseessä oli toisen maailmansodan jälkeen merkittävin valiojohtajien tapaaminen eli ”huippukokous”. Tilaisuuden pitopaikaksi oli varattu uusi kongressikeskus Finlandia-talo, joka soveltui hyvin tähän tehtävään.

Helsingin konferenssia valmisteltaessa ei vielä ollut varmuutta, missä muodossa Etyk-prosessia ehkä jatkettaisiin. Siksi kokousta 30.7 - 1.8.1975 kutsuttiin turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätöstapahtumaksi. Siellä oli määrä allekirjoittaa konferenssin loppuasiakirja, jota oli valmisteltu jo parin vuoden ajan lähinnä Geneven neuvotteluissa. Näin myös tapahtui, vaikka sovittiin myös konferenssin jatkotoimista.