Jäiden lähtö Euroopassa

633 3

 • Ety-konferenssi sai Pariisin kokouksessa 1990 kiinteämmät rakenteet.
 • Perustettiin useita vakinaisia valmisteluelimiä ja
  sihteeristöjä.
 • Toiminta meni osittain päällekkäin Euroopan
  neuvoston kanssa.
 • Tärkeäksi tehtäväkentäksi kehittyi vaalien tarkkailu.
 • Vuonna 1994 Ety-konferenssi muutettiin
  organisaatioksi (Ety-järjestöksi).

SKS 3 logo pikku

  

633 3

 • Ety-konferenssi sai Pariisin kokouksessa 1990 kiinteämmät rakenteet.
 • Perustettiin useita vakinaisia valmisteluelimiä ja
  sihteeristöjä.
 • Toiminta meni osittain päällekkäin Euroopan
  neuvoston kanssa.
 • Tärkeäksi tehtäväkentäksi kehittyi vaalien tarkkailu.
 • Vuonna 1994 Ety-konferenssi muutettiin
  organisaatioksi (Ety-järjestöksi).

SKS 3 logo pikku

  

Lisää aiheesta

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi sai Pariisin kokouksessa marraskuussa 1990 entistä kiinteämmät institutionaaliset rakenteet. Perustettiin useita vakinaisia valmisteluelimiä ja sihteeristöjä, jolloin toiminta esimerkiksi ihmisoikeuksien edistämisen alalla meni osittain päällekkäin Euroopan neuvoston kanssa.

Uusia elimiä vuoden 1990 jälkeen olivat sihteeristö, konfliktinestokeskus ja vaalien valvonnasta vastaava yksikkö. Helsingin konferenssissa 1992 asetettiin päämääräksi organisaatio, jolla olisi kiinteä rakenne ja selvästi määritetyt toimivaltuudet. Budapestissa vuonna 1994 tehtiinkin päätös prosessin muuttamiseksi organisaatioksi nimeltä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE). Se aloitti toimintansa seuraavan vuoden alussa.

Tärkeäksi tehtäväkentäksi uudelle järjestölle kehittyi vaalien tarkkailu.