Kamppailu Suomen puolueettomuudesta 1970-luvulla

423 6

 • Suomi oli tarjoutunut EEC-sopimuksen valmistelun aikoihin
  isännäksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssille.
 • Samanaikaisesti neuvotteltiin suhteista
  Länsi- ja Itä-Saksaan.
 • Neuvostoliitto puolestaan pyrki kaventamaan
  Suomen puolueettomuuden liikkumavaraa.
 • Maan sisäpoliittinen tilanne kiristyi
  hallituspuolueiden hävittyä vaalit
  vuonna 1970.

SKS 3 logo pikku  

423 6

 • Suomi oli tarjoutunut EEC-sopimuksen valmistelun aikoihin
  isännäksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssille.
 • Samanaikaisesti neuvotteltiin suhteista
  Länsi- ja Itä-Saksaan.
 • Neuvostoliitto puolestaan pyrki kaventamaan
  Suomen puolueettomuuden liikkumavaraa.
 • Maan sisäpoliittinen tilanne kiristyi
  hallituspuolueiden hävittyä vaalit
  vuonna 1970.

SKS 3 logo pikku  

Lisää aiheesta

Suomen EEC-vapaakauppasopimuksen valmistelu sattui ulko- ja sisäpoliittisesti erittäin vilkkaaseen vaiheeseen. Suomi oli tarjoutunut isännäksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssille ja neuvotteli samanaikaisesti valtiollisten suhteiden järjestelystä Länsi- ja Itä-Saksan kanssa.

Neuvostoliitto pyrki kaventamaan Suomen puolueettomuuden liikkumavaraa ja sitomaan sen läheisemmin itäblokkiin. Neuvostoliitto antoi ymmärtää vastustavansa Suomen liittymistä EEC:n yhteyteen.

Toisaalta maan sisäpoliittinen tilanne kiristyi hallituspuolueiden hävittyä vaalit vuonna 1970. Vaikka vaaleissa oli kysymys lähinnä sisäpoliittisesta protestista, epävarmuus heijastui myös ulkopolitiikkaan.

Vasemmiston piirissä syntyi voimakasta liikehdintää, jolla vastustettiin vapaakauppasopimusta EEC:n kanssa.