Agrell, Wilhelm, Alliansfrihet och atombomber. Kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen 1945 – 1982. Liber, Stockholm 1985.
Agrell, Wilhelm, Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918 – 2000. Historiska media, Lund 2000.
Akulov, Albert, Vuodet tehtaankadulla. Otava, Keuruu 1996.
Aldrich, Richard, The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence. John Murray, London 2002.
Allison, Graham - Zelikow, Philip, Essence of Decision: Explaining the Cuban Crisis. Longman, New York 1999.
Alperowitz, Gar, Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam. The Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet Power. Revised edition, Pluto Press, London 1994.
Andrew, Christopher - Gordievski, Oleg, KGB. Otava, Helsinki 1991.
Andrew, Christopher - Mitrokhin, Vasili, The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West. Penguin, London 1999.
Apunen, Osmo, Tilinteko Kekkosen aikaan. Ulkopoliittinen valta ja vallankäyttö Suomessa. Kirjayhtymä, Jyväskylä 1984.
Apunen, Osmo, Murrosaikojen maailmanpolitiikka. Ulkopolitiikan, kansainvälisen politiikan ja kansainvälisten suhteiden kehityslinjat ja rakenteet. 3. painos, Tampereen yliopisto, Tampere 2004.
Apunen, Osmo, Linjamiehet. Paasikivi-Seuran historia. Tammi, Helsinki 2005.
Apunen, Osmo – Wolff, Corinna, Pettureita ja patriootteja. Taistelu Suomen ulko- ja puolustuspolitiikan suunnasta 1938-1948. SKS, Helsinki 2009.
Axelrod, Alan, The Real History of the Cold War. A New Look at the Past. Sterling, New York 2009.
Behrman, Greg, The Most Noble Adventure. Free Press, New York 2008.
Bennett, Richard, Espionage. Spies and Secrets. Virgin Books, London 2002.
Bergholm, Tapio, Sopimusyhteiskunnan synty 1. Työehtosopimusten läpimurrosta yleislakkoon SAK 1944 – 1956. Otava, Helsinki 2005.
Beschloss, Michael, Kennedy v. Khrushchev. The Crisis Years 1960 – 63. faber and faber, London 1991.
Best, Antony - Hanhimäki, Jussi - Maiolo, Joseph - Schulze, Kirsten, International History of the Twentieth Century. Routledge, London 2004.
Beyer-Thoma, Hermann, Vasemmisto ja vaaran vuodet. Kirjayhtymä, Helsinki - Jyväskylä 1990.
Blomberg, Jaakko - Joenniemi, Pertti, Kaksiteräinen miekka. 70-luvun puolustuspolitiikka. Helsinki 1971.
Blomberg, Jaakko, Vakauden kaipuu. Kylmän sodan loppu ja Suomi. WSOY, 2011.
Boyne, Walter, Beyond the Wild Blue. A History of the U.S. Air Force 1947 – 1997. St. Martin’s Press, New York 1997.
Brands, Hal, Latin America’s Cold War. Harvard University Press, 2010.
Bregman, Ahron, Israel’s wars. A history since 1947. Routledge, London - New York 2002.
Bregman, Ahron - Juhan El-Tahri, The Fifty Years War. Israel and the Arabs. Penguin Books - BBC Books 1998.
Bremmer, Ian - Taras, Ray eds. Nation and politics in the Soviet successor states. Cambridge Universtity Press, 1993.
Burgdorff, Stephan - Habbe, Christian (toim.), Kun taivaalta satoi tulta. Karisto, Hämeenlinna 2004, alkuteos Als Feuer vom Himmel fiel, 2003.
Burleigh, Michael, Small wars, faraway places. The Genesis of the Modern World: 1945-65. Pan Books 2013.
Burrows, William, By Any Means Necessary. America’s Secret Air War. Arrow Books, London 2002.
Bush, George – Scowcroft, Brent, A World Transformed. Vintage Books, New York 1999.
Butler, Susan, Roosevelt and Stalin. Portrait of a Partnership. Alfred A. Knopf, New York 2015.
Bögeholz, Hartwig, Die Deutschen nach dem Krieg. Eine Chronik. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1995.
Churchill, Winston, The Second World War, Vol. VI. Triumph and Tragedy. Alkuteos 1954, Penguin Books 1985.
Clemens, Walter, The Baltic Transformed. Comlexity Theory and European Security. Rowman & Littlefield, Lanham 2001.
Clutterbuck, Richard, International Crisis and Conflict. St. Martin’s Press, New York 1993.
Coll, Steve, Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afganistan, and bin Laden from the Soviet Invasion to September 10, 2001. Penguin Books, 2004.
Cooley, John, Unholy Wars. Afganistan, America and International Terrorism. Pluto Press, London 2000.
Cooper, James, Asemamaana Suomi. Amerikkalaisdiplomaatti Suomessa kylmän sodan aikana. Tammi,1998.
Costigliola, Frank, Roosevelt’s lost alliances. How personal politics helped start the Cold War. Princeton University Press, 2012.
Courtois, Stephane ym. Kommunismin musta kirja. Rikokset, terrori ja sorto. WSOY, Helsinki - Juva 2000.
The Cultural Cold War in Western Europe 1945 – 1960. Eds. Scott-Smith, Giles - Krabbendam, Hans; Frank Gass, London 2003.
Czesany, Maximilian, Europa im Bombenkrieg 1939 – 1945. Leopold Stocker, Graz - Stuttgart 1998.
Dahms, Hellmuth Günther, Der Zweite Weltkrieg in Text und Bild. Herbig, München 1999.
Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 1945 – 1991. Dansk institut for internationale studier (DIIS), 4 osaa, 2005. Internet: www.diis.dk/sw13004.asp.
Dawisha, Karen, Eastern Europe, Gorbachev, and Reform. The Great Challenge. Cambridge University Press, 1990.
DDR-Führer, Reise in einen vergangenen Staat. DDR Museum Verlag, Berlin 2012.
DeGroot, Gerard, The Bomb. A Life. Jonathan Cape, London 2004.
Derjabin, Juri, Omalla nimellä. Reunamerkintöjä Juri Komissarovin kirjoihin ja omaan elämään. Otava, Keuruu 1997.
Die Flucht. Über die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Hrsg. Stefan Aust - Stephan Burgdorff, DTV, München 2005.
Dinan, Desmond, Europe Recast. A History of European Union. Palgrave Mcmillan, Houndmills 2004.
Dobbs, Michael, One Minute to Midnight. Kennedy, Khrushchev, and Castro on the Brink of Nuclear War. Hutchinson, London 2008.
Dubcek, Aleksander, Viimeisenä kuolee toivo. Poliittiset muistelmat. WSOY, Juva 1993.
Ellison, Herbert, Boris Yeltsin and Russia’s Democratic Transformation. University of Washington Press, 2006.
Euroopan vapaakauppaliitto EFTA. WSOY, Juva 1987.
Ende des Dritten Reiches - Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine perspektivische Rückschau. Hrsg. Hans-Erich Volkmann, Piper, München 1995.
Entäs kun tulee se yhdestoista? Suomettumisen uusi historia. Toim. Johan Bäckman, WSOY, Helsinki 2001.
Europa nach dem Krieg. Chaos und Neuanfang 1943-1953. GeoEpoche 77, 2017.
Finnish-Soviet Relations 1944 – 1948. Ed. Jukka Nevakivi, University of Helsinki, Department of Political History, 1994.
Forsberg, Tuomas - Vaahtoranta, Tapani, Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan. Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Gaudeamus, Tampere 1993.
Forsberg, Tuomas, Nato-kirja. Ajatus, Helsinki 2002.
Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik 1969 - 1989, Slutbetänkande av Säkerhetspolitiska utredningen. Stockholm 2002.
Freedman, Lawrence, The Evolution of Nuclear Strategy. Macmillan Press, London 1981.
Freedman, Lawrence, Atlas of Global Strategy. War and Peace in the Nuclear Age. MacMillan, London 1985.
Gaddis, John Lewis, Strategies of Containment. A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy duryng the Cold War. Oxford University Press, 1982.
Gaddis, John Lewis, The Long Peace. Inquiries Into the History of the Cold War. Revised and Expanded Edition. Oxford University Press 2005.
Gaddis, John Lewis, The United States and the End of the Cold War. Oxford University Press, New York 1992.
Gaddis, John Lewis, We Now Know. Rethinking Cold War History. Clarendon Press, Oxford 1997.
Gaddis, John Lewis, The Cold War. Penguin, 2005.
Ganser, Daniele, NATO’s Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe. Frank Cass, London - New York 2005.
Garthoff, Raymond, Reflections on the Cuban Missile Crisis. Brookings, Washington DC 1987.
Garton Ash, Timothy, In Europe’s Name. Germany and the Divided Continent. Jonathan Cape, London 1993.
Gerste, Ronald, Roosevelt und Hitler. Todfeindschaft und totaler Krieg. Ferdinand Schöning, 2011.
Gilbert, Martin, The Second World War. A Complete History. Revised edition, Owl Book, New York 2004.
Glees, Anthony, The Stasi Files. East Germany’s Secret Operations Against Britain. Free Press - Simon & Schuster, London 2004.
Glenny, Misha, The Balkans 1804 - 1999. Nationalism, War and the Great Powers. Granta Books, London 1999.
Goldensohn, Leon, Nürnbergin haastattelut. Tammi, Helsinki 2004.
Goralski, Robert, World War II Almanach, A Political and Military Record. Hamish Hamilton, London 1981.
Gorbatshov, Mihail, Näin sen muistan. Minerva 2015.
Gorbatschow, Michail, Perestroika. Knaur, München 1989.
Gorbatschow, Michail, Gipfelgespräche. Geheime Protokolle aus meiner Amtszeit. Rowohlt, Berlin 1993.
Graml, Hermann, Die Alliierten und die Teilung Deutschlands. Konflikte und Entscheidungen 1941 – 1948. Fischer, Frankfurt am Main 1985.
Gribkow, Anatoli, Im Dienste der Sowjetunion. Erinnerungen eines Armeegenerals. edition q, Berlin 1992.
Grosser, Alfred, Das Deutschland im Westen. DTV, München 1988.
Haataja, Lauri (toim.), Ja kuitenkin me voitimme. Sodan muisto ja perintö. Kirjayhtymä, Helsinki - Jyväskylä 1994.
Hacker, Jens, Ostblock. Entstehung, Entwicklung und Struktur 1939 – 1980. Nomos, Baden-Baden 1983.
Hagberg, Björn, DC-3:an. På jakt efter sanningen. Fischer&Co, Rimbo 2004.
Hanhimäki, Jussi, Rinnakkaiseloa patoamassa. Yhdysvallat ja Paasikiven linja 1948 – 1956. SHS, Helsinki 1996.
Hanhimäki, Jussi, Containing Coexistence. America, Russia, and the “Finnish Solution”. Kent State University Press, 1997.
Hanhimäki, Jussi, Scandinavia and the United States. An Insecure Friendship. Twayne Publishers, New York 1997.
Harki, Ilmari, Sotakorvausten aika, Gummerus. Jyväskylä 1971.
Hastings, Max, The Korean War. Pan Books, London 2000.
Hastings, Max, Armageddon. The Battle for Germany 1944 – 45. Pan Books, 2005.
Hentilä, Seppo, Kaksi Saksaa ja Suomi. Saksan-kysymys Suomen puolueettomuuspolitiikan haasteena. SKS, Helsinki 2003.
Hentilä, Seppo, Harppi-Saksan haarukassa. DDR:n poliittinen vaikutus Suomessa. SKS, Helsinki 2004.
Herken, Gregg, Councels of War. Alfred Knopf, New York 1985.
Herken, Gregg, Winning Weapon. The Atom Bomb in the Cold War 1945 – 1950. Princeton University Press, 1981.
Heydecker, Joe - Leeb, Johannes, Der Nürnberger Prozess. Kiepenhauer & Witsch, Köln 2003.
Hickey, Michael, The Korean War. The West Confronts Communism 1950 – 1953. John Murray, London 1999.
Hillgruber, Andreas, Deutsche Geschichte 1945 - 1982. Die “deutsche Frage” in der Weltpolitik. 4. p, Kohlhammer, Stuttgart 1983.
Hitchcock, William, The Struggle for Europe. The Turbulent History of a Divided Continent 1945 to the Present. Anchor Books, New York 2004.
Hobsbawm, Eric, Äärimmäisyyksien aika. Lyhyt 1900-luku (1914 - 1991). Vastapaino, Tampere 1999.
Hogan, Michael (ed.), The End of the Cold War. Its Meaning and Implications. Cambridge University Press, 1992.
Hokkanen, Kari, Kekkosen maalaisliitto 1950 - 1962. Maalaisliitto-Keskustan historia 4. Otava, Keuruu 2002.
Holmila, Antero – Mikkonen, Simo, Suomi sodan jälkeen. Pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 1944-1949. Atena, 2015.
Holmström, Mikael, Den dolda alliansen. Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Atlantis, 2011.
Horne, Alistair, Macmillan 1894 - 1956, Volume I of the Official Biography. Macmillan, London 1990.
Hyvämäki, Lauri, Vaaran vuodet. Otava, Helsinki 1954.
Hägglöf, Ingemar, Kauppatorin päiväkirja. Otava, Helsinki 1991.
Häikiö, Martti, Presidentin valinta. WSOY, Porvoo - Helsinki - Juva 1993.
Hämäläinen, Unto ja Terho, Lännettymisen lyhyt historia. WSOY, Porvoo 1998.
Hyvärinen, Matti, Viimeiset taistot. Vastapaino, Tampere 1994.
Iivonen, Jyrki, Neuvostovallan viimeiset vuodet. Gaudeamus 1992.
Irincheev, Bair, Kannaksen suurtaistelut kesällä 1944 venäläisin silmin. Minerva 2016.
Isaacs, Jeremy - Downing, Taylor, Cold War. Bantam Press, London 1998.
Iskanius, Markku, Ilmojen kenraali ja kiistelty komentaja J.F. Lundqist 1940-1946. Docendo 2015.
Isänmaan puolesta. Suojelupoliisi 50 vuotta. Toim. Matti Simola ja Tuulia Sirvio, Gummerus, Jyväskylä - Helsinki 1999.
Itsekkyyttä vai valtiomiestaitoa. Ruotsin idänpolitiikka ja Suomi vuodesta 1812 vuoteen 2002. Toim. Tapani Suominen, Tammi, Helsinki 2002.
Jacobsen - Dollinger, Der Zweite Weltkrieg in Bildern und Dokumenten III. München 1962.
Jaklin, Asbjörn, Isfront. Kalla kriget i norr. Forum, Stockholm 2010.
Jakobson, Max, Kuumalla linjalla. Suomen ulkopolitiikan ydinkysymyksiä 1944 – 1968. WSOY, Porvoo - Helsinki 1968.
Jakobson, Max, Veteen piirretty viiva. Havaintoja ja merkintöjä vuosilta 1953 – 1965. Otava, Keuruu 1981.
Jakobson, Max, 38. kerros. Havaintoja ja muistiinpanoja vuosilta 1965 – 1971. Otava, Helsinki - Keuruu 1983.
Jakobson, Max, Pelon ja toivon aika. 20. vuosisadan tilinpäätös II. Otava, Helsinki - Keuruu2001.
Jakobson, Max, Tilinpäätös. Otava, Helsinki - Keuruu 2003.
Jakobson, Max, Tulevaisuus? Otava, Helsinki - Keuruu 2005.
Jatkosodan historia 5, Sotatieteen laitos. WSOY, Porvoo 1992.
Jatkosodan historia 6, Sotatieteen laitos. WSOY, Porvoo 1994.
J.K. Paasikiven päiväkirjat 1944 - 1956, osat 1 – 2. Toim. Yrjö Blomstedt ja Matti Klinge, WSOY, Juva 1985 ja 1986.
Jokisipilä, Markku, Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Hitlerin Saksan liittosopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin sopimus. SKS, Helsinki 2004.
Jones, C.B, The Cold War. Teach yourself, Hodder Headline 2004.
Judt, Tony, Postwar. A History of Europe Since 1945. William Heinemann, London 2005.
Jussila, Osmo, Suomen tie 1944 - 1948. Miksi siitä ei tullut kansandemokratiaa. WSOY, Porvoo - Helsinki - Juva 1990.
Jussila, Osmo - Hentilä, Seppo - Nevakivi, Jukka, Suomen poliittinen historia 1809 – 2003. WSOY, Helsinki 2004.
Juusola, Hannu, Israelin historia. Gaudeamus, Helsinki 2005.
Jyränki, Antero, Kolme vuotta linnassa. Muistiinpanoja ja jälkiviisautta. WSOY, Juva 1990.
Kaiser, Karl, Deutschlands Vereinigung. Die internationalen Aspekte. Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 1991.
Kallenautio, Jorma, Suomi katsoi eteensä. Itsenäisen Suomen ulkopolitiikka 1917 – 1955. Tammi, Helsinki 1985.
Kallenautio, Jorma, Suomi kylmän rauhan maailmassa. Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995. SKS, Helsinki 2005.
Kamrava, Mehran, The Modern Middle East. A Political History since the First World War. University of California Press 2005.
Kanninen, Ermei, Suomen puolustus. Otava, Keuruu 1994.
Kanninen, Ermei, Vuodet myrskyn varjossa. Muistelmat. Otava, Helsinki - Keuruu 1996.
Kansakunta sodassa 3: Kuilun yli, toim. ja kirj. Silvo Hietanen, Ilkka Seppinen, Olli Vehviläinen ja Anssi Vuorenmaa. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1992.
Kantola, Anu, Markkinakuri ja managerivalta. Poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun talouskriisissä. Pallas, 2002.
Karnow, Stanley, Vietnam. A History. Viking Press, New York 1983.
Kekkonen, Urho, Puheita ja kirjoituksia II. Puheita presidenttikaudelta 1956 - 1967, toim. Tuomas Vilkuna. Weilin & Göös, Helsinki 1967.
Kekkonen Urho, Tamminiemi. Weilin & Göös, Espoo 1980.
Kempe, Frederick, Berlin 1961.Berkley Books, New York 2012.
Kennedy, Robert, 13 päivää kuilun partaalla. Kuuban kriisin päiväkirja (alkuteos Thirteen Days, 1969). WSOY, Porvoo - Helsinki 1969.
Kershaw, Ian, The End. Hitler’s Germany, 1944-1945. Penguin, 2012.
Kershaw, Ian, To Hell and back. Europe 1914-1949. Penguin, 2015.
Keränen, Seppo, Moskovan tiellä. Urho Kekkonen ja Neuvostoliitto 1945 – 1980. Otava, Helsinki - Keuruu 1990.
Keskinen, Tuomas, Idänkauppa 1944 – 1987. Kauppalehti, Helsinki 1987.
Khrushchev Remembers. The Last Testament, ed. Strobe Talbott. Little, Brown and Company, Boston 1974.
Khrushchev Remembers, The Glasnost Tapes, eds. Jerrold Schecter - Vyacheslav Luchkov. Little, Brown and Company, Boston 1990.
Kiander, Jaakko - Vartia, Pentti, Suuri lama. Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. Taloustieto, Helsinki 1998.
Kohl, Helmut, Erinnerungen 1982 – 1990. Droemer, München 2005.
Koivisto, Mauno, Kaksi kautta, I osa. Muistikuvia ja merkintöjä 1982 – 1994. Kirjayhtymä, Helsinki 1994.
Koivisto, Mauno, Historian tekijät. Kaksi kautta, II osa. Kirjayhtymä, Helsinki 1995.
Koivisto, Mauno, Liikkeen suunta. Kirjayhtymä, Helsinki 1997.
Koivisto, Mauno, Grannar: Frändskap och friktion. Atlantis / Söderströms, 2008.
Komulainen, Arvo, Taistelu Ahvenanmaasta. Oolannin iäisyyskysymys. Ajatus, Helsinki 2005.
Kriisin jälkeen, toi. Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila. Taloustieto 2010.
Kronvall, Olof, Den bräckliga barriären. Finland i svensk säkerhetspolitik 1948 – 1962. Försvarshögskolan, Stockholm 2003.
Krosby, Hans Peter, Kekkosen linja. Suomi ja Neuvostoliitto 1944 – 1978. Kirjayhtymä, Jyväskylä 1978.
Kuisma, Markku, Kylmä sota, kuuma öljy. Neste, Suomi ja kaksi Eurooppaa. WSOY, Porvoo 1997.
Kuisma, Markku, Venäjä ja Suomen talous 1700 – 2015. Siltala, Helsinki 2015.
Kurlansky, Mark, 1968. The Year That Rocked the World. Vintage, London 2005.
Käkönen, U.A., Miehityksen varalta. Päämajan tiedustelua 1943 – 45. Otava, Helsinki 1970.
Kääriäinen, Seppo, Sitä niittää mitä kylvää. Keskustan strategiset valinnat 1964 – 2001. Gummerus, Jyväskylä 2002.
LaFeber, Walter, America, Russia and the Cold War, 1945 – 2000. Cornell University, McGraw-Hill 2002.
Lappalainen, Niilo, Aselevon jälkeen. WSOY, Juva 1997.
Lappi, Ahti, Ilmatorjunta kylmässä sodassa. Ilmatorjuntasäätiö, Jyväskylä 2003.
Lashmar, Paul, Spy Flights of the Cold War. Sutton, Gloucestershire 1996.
Lehtinen , Lasse, Aatosta jaloa ja alhaista mieltä. Urho Kekkosen ja SDP:n suhteet 1944 – 1981. WSOY, Juva 2002.
Lehtinen, Lasse - Rautkallio, Hannu, Kansakunnan sijaiskärsijät. Sotasyyllisyys uudelleen arvioituna. WSOY, Helsinki 2005.
Leskinen, Jari, Taktisesta voitosta strategiseen tappioon. Yhdysvalloissa käyty väittely Vietnamin sodan (1965 - 1975) strategiasta, taktiikasta ja opetuksista. Maanpuolustuskorkeakoulu, sotahistorian laitos, Helsinki 1998.
Leskinen, Jari - Silvast, Pekka, Suljettu aika. Porkkala Neuvostoliiton sotilaallisena tukikohtana vuosina 1944 – 1956. WSOY, Helsinki - Juva 2001.
Lightbody, Bradley, The Cold War. Routledge, London - New York 1999.
Linna, Väinö, Sotaromaani. WSOY, Helsinki 2000.
Loth, Wilfried, Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941 – 1955. DTV, München 1980.
Lovell, Stephen, The Shadow of War. Russia and the USSR 1941 to the present. Wiley-Blackwell, 2010.
Lukkari, Matti, Asekätkentä. Otava, Keuruu 1992.
Lukkari, Matti, Viron itsenäistyminen. Otava, Helsinki - Keuruu 1996.
Lukkari, Matti, Lauri Sutela, puolustusvoimain komentaja. Otava, Helsinki - Keuruu 2003.
Lynn-Jones - Steven Miller, eds. The Cold War and After. Prospects for Peace. MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1993.
Maier, Charles (ed.), The Marshall Plan and Germany. Berg, New York 1991.
Majander, Mikko, Pohjoismaa vai kansandemokratia? Sosiaalidemokraatit, kommunistit ja Suomen kansainvälinen asema 1944 – 51. SKS, Helsinki 2004.
Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, ed. Peter Parett. Princeton University Press, 1986.
Manninen, Ohto - Rumpunen, Kauko, toim. “Käymme omaa erillistä sotaamme”. Risto Rytin päiväkirjat 1940 – 1944. Edita, Helsinki 2006.
Manninen, Ohto, Miten Suomi valloitetaan. Puna-armeijan operaatiosuunnitelmat 1939-1944. Edita, Helsinki 2008.
Mansala, Arto - Suomi, Juhani (toim.), Suomalainen diplomaatti. Muotokuvia muistista ja arkistojen kätköistä. SKS, Helsinki 2003.
Marples, David, The Collapse of the Soviet Union 1985 – 1991. Pearson - Longman, 2004.
Mason, David, Revolution and Transition in East-Central Europe. Westview Press, 1996.
Mastny, Vojtech, The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years. Oxford University Press, New York - Oxford 1996.
Mastny, Vojtech - Byrne, Malcolm (eds.), A Cardboard Castle? An Inside History of the Warsaw Pact, 1955 – 1992. Central European University Press, 2005.
Mastny, Vojtech - Holtsmark, Sven - Wenger, Andreas (eds.), War Plans and Alliances in the Cold War. Threat Perseptions in the East and West. Routledge, London 2006.
Matlock, Jack F. Reagan and Gorbachev. How the Cold War Ended. Random House, New York 2004.
McCauley, Martin, The Origins of the Cold War 1941 – 1949. Pearson - Longman, London 2003.
McCauley, Martin, Russia, America and the Cold War, 1949 – 1991. Pearson - Longman, London 2004.
McNamara, Robert, In Retrospect. The Tragedy and Lessons of Vietnam. Vintage Books, New York 1996.
Meinander, Henrik, Tasavallan tiellä. Suomi Kansalaissodasta 2000-luvulle. Schildts, Helsinki 1999.
Meinander, Henrik, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Siltala, Helsinki 2009.
Meinander, Henrik, Gustaf Mannerheim. Aristokraatti sarkatakissa. Otava, 2017.
Michelsen, Karl-Erik - Särkikoski, Tuomo, Suomalainen ydinvoimalaitos. Edita, Helsinki 2005.
Middlebrook, Martin - Everitt, Chris, The Bomber Command War Diaries. An Operational Reference Book, 1939 – 1945. Penguin Books 1985.
Miekkavaara, Kari, Ydinaseiden uhka Suomen maanpuolustukselle. Päättäjien käsitykset uhkasta ja toimenpiteet sen torjumiseksi vuosina 1945 – 1971. Turun yliopisto, Turku 2004.
Mikkeli, Heikki, Euroopan idea. Eurooppa-aatteen ja eurooppalaisuuden pitkä historia. SHS, Helsinki 1994.
Miller, David, The Cold War. A Military History. Pimlico, London 2001.
Montefiore, Simon Sebag, Stalin. Punaisen tsaarin hovissa. WSOY, Helsinki - Juva 2004.
Moreira, Peter, The Jew Who Defeated Hitler. Henry Morgenthau Jr., FDR, and How We Won the War. Prometheus Books, 2014.
Mählert, Ulrich, Kleine Geschichte der DDR. Beck, München 2010.
Nevakivi, Jukka, Maanalaista diplomatiaa vuosilta 1944 - 1948 jolloin kylmä sota teki tuloaan Pohjolaan. Tammi, Helsinki 1983.
Nevakivi, Jukka, Ulkoasiainhallinnon historia 1918 – 1956. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1989.
Nevakivi, Jukka, Zhdanov Suomessa. Miksi meitä ei neuvostoliittolaistettu? Otava, Helsinki - Keuruu 1995.
Nevakivi, Jukka, Miten Kekkonen pääsi valtaan ja Suomi suomettui. Otava, Helsinki - Keuruu 1996.
Njolstad, Olav, ed. The Last Decade of the Cold War. From Conflict Escalation to Conflict Transformation. Frank Cass, London 2004.
NKP ja Suomi, toim. Hannu Rautkallio - Mihail Su. - Natalia Tomilina. Tampere University Press, 2001.
Nojumi, Neamatollah, The Rise of the Taliban in Afganistan. Mass Mobilization, Civil War, and the Future of the Region. Palgrave, New York 2002.
Nyberg, René, Pohjolan turvallisuus ja Suomi. Ydinaseiden vähenevä merkitys. Kirjayhtymä, Helsinki 1983.
Näkökulmia Suomen turvallisuuspolitiikkaan 1980-luvulla, toim. Juhani Suomi. Otava, Keuruu 1980.
Om kriget kommit... Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949 - 1969, Betänkande av Neutralitetspolitikkommissionen. SOU, Stockholm 1994.
Oren, Michael, Six Days of War. June 1967 and the Making of the Modern Middle East. Presidio Press, New York 2003.
Orgins of the Cold War. An International History, Eds. Melwyn Leffler - David Painter. Routledge, London - New York 1994.
Ouimet, Matthew, The Rise and Fall of the Brezhnev Dotrine in Soviet Foreign Policy. The University of North Carolina Press, 2003.
Paasikiven linja. Juho Kusti Paasikiven puheita ja esitelmiä vuosilta 1923 - 1942 ja 1944 – 1956. WSOY, Juva 1986.
Paasivirta, Juhani, Suomi ja Eurooppa 1939 – 1956. Kirjayhtymä, Helsinki - Hämeenlinna 1992.
Paavonen, Tapani, Suomalaisen protektionismin viimeinen vaihe. Suomen ulkomaankauppa- ja integraatiopolitiikka 1945 – 1961. SKS, Helsini 1998.
Pajunen, Aimo, Sarjatulta. Weilin + Göös, Helsinki 1966.
Paloheimo, Heikki, Tasavallan presidentit. Kohti yhdentyvää maailmaa 1982 - 1994: Koivisto. Weilin + Göös, Porvoo 1994.
Park, William, Defending the West. A History of NATO. Wheatsheaf Books, Brighton 1986.
Parsons, Anthony, From Cold War to Hot Peace. UN Interventions 1947 – 1995. Penguin Books 1995.
Pearson, Raymond, The Rise and Fall of the Soviet Empire. Palgrave, Houndmills 2002.
Penttilä, Risto, Puolustuslinjat. Puolustuspolitiikka Suomen kansainvälisen aseman vakaannuttamisessa 1944 – 67. Otava, Keuruu 1988.
Pfetsch, Frank, Die Europäische Union. 3. Auflage, Flink, München 2005.
Pihkala, Erkki, Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen. SKS, Helsinki 2001.
Pohjolan ydinaseeton vyöhyke. Ulkoasiainministeriö 1986.
Pohjonen, Juha, Maanpetturin tie. Maanpetoksesta Suomessa vuosina 1945 - 1972 tuomitut. Otava, Keuruu 2000.
Polvinen, Tuomo, Teheranista Jaltaan. Suomi kansainvälisessä politiikassa II: 1944. WSOY, Porvoo - Helsinki - Juva 1980.
Polvinen, Tuomo, Jaltasta Pariisin rauhaan. Suomi kansainvälisessä politiikassa III: 1945 – 1947. WSOY, 1981.
Polvinen, Tuomo, J.K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 4, 1944 – 1948. WSOY, 1999.
Polvinen, Tuomo, J.K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö 5, 1948 – 1956. WSOY, 2003.
Pons, Silvio - Romero, Frederico (eds.), Reinterpreting the End of the Cold War. Frank Cass, London 2005.
Powaski, Ronald, The Cold War. The United States and the Soviet Union 1917 – 1991. Oxford University Press, 1998.
Raunio, Ari, Sotatoimet. Suomen sotien 1939 - 45 kulku kartoin. Genimap, Porvoo 2004.
Raunio, Ari, Sodan taisteluja 2, jatkosota. Weilin+Göös, Porvoo 2005.
Raunio,Tapio - Wiberg, Matti, toim. EU ja Suomi. Unionijäsenyyden vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Edita, Helsinki 2000.
Rautkallio, Hannu, Paasikivi vai Kekkonen. Suomi lännestä nähtynä 1945 – 1956. Tammi, Helsinki 1990.
Rautkallio, Hannu, Novosibirskin lavastus. Noottikriisi 1961. Tammi, Helsinki 1992.
Rautkallio, Hannu, Laboratorio Suomi. Kekkonen ja KGB 1944 – 62. WSOY, 1996.
Rautkallio, Hannu, Agenda Suomi. Kekkonen - SDP - NKP 1956 – 66. WSOY, 1999.
Rawson, Andrew, Organising Victory. The War Conferences 1941-45.The History Press, 2013.
Rayfield, Donald, Stalin and his Hangmen. Penguin Books, 2005.
Reed, Thomas, At the Abyss. An Insider’s History of the Cold War. Ballantine Books, New York 2005.
Rentola, Kimmo, Kenen joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937 – 1945. WSOY, 1994.
Rentola, Kimmo, Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947 – 1958. Otava, 1997.
Rentola, Kimmo, Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970. Otava, 2005.
Rentola, Kimmo, Stalin ja Suomen kohtalo. Otava 2016.
Rhodes, Richard, Dark Sun. The Making of the Hydrogen Bomb. Touchstone, 1996.
Rink, Martin, Die Bundeswehr 1950/55 – 1989.De Gruyter, Oldenburg 2015.
Riste, Olav - Moland, Arnfinn, “Strengt hemmelig”. Norsk etterretningsteneste 1945 – 1970. Universitetsforlaget, Oslo 1997.
Roiko-Jokela, Heikki, toim. Virallista politiikkaa, epävirallista kanssakäymistä. Suomen ja Viron suhteiden käännekohtia 1860 – 1991. Atena, Jyväskylä 1997.
Ross, Steven, American War Plans 1945 - 1950. Strategies for Defeating the Soviet Union. Frank Cass, London 1996.
Ruotsila, Markku, Churchill ja Suomi. Winston Churchillin Suomea koskeva ajattelu ja toiminta 1900 – 1955. Otava, 2002.
Saarikoski, Vesa, Keskustajääkäri Aarne Sihvo. SHS, Helsinki 1997.
Salminen, Juhani, Kemi 1949, Suomen kohtalon ratkaisu. Gummerus, Jyväskylä 1995.
Salminen, Pertti, Puolueettomuuden nimeen. Sotilasjohto Kekkosen linjalla ja sen sivussa 1961 – 1966. Suomen Mies, Helsinki 1995.
Salomaa, Markku, Teräksenkovaa politiikkaa. Läntisiä arvioita Venäjän sotilaspolitiikan suunnasta. Gaudeamus, Helsinki 1995.
Saraviita, Ilkka, YYA-sopimus. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1989.
Schaarschmidt, Wolgang, Dresden 1945. Dokumentation der Opferzahlen. Herbig, München 2005.
Schmidt, Helmut, Menschen und Mächte. Siedler, Berlin 1987.
Smith, Dan, Sodan ja rauhan kartasto. Like, Helsinki 2005.
Seaton, Albert - Seaton, Joan, The Soviet Army 1918 to the Present. Bodley Head, London 1986.
Sejna, Jan, We Will Bury You. Sidwick & Jackson, London 1982.
Selén, Kari, Sarkatakkien maa. Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918 – 1944. WSOY, Helsinki - Juva 2001.
Seppinen, Jukka, Suomen Efta-ratkaisu yöpakkasten ja noottikriisin välissä. SHS, Helsinki 1997.
Seppinen, Jukka, Urho Kekkonen - Suomen johtaja. Ajatus, Helsinki 2004.
Seppälä, Helge, Puna-armeijasta sotilasmahdiksi. WSOY, 1978.
Seppänen, Esa, Miekkailija vastaan tulivuori. Urho Kekkonen ja Nikita Hrushtshev 1955 – 1964. Tammi, 2004.
Service, Robert, The End of the Cold War 1985-1991. Pan Books, 2015.
Siikala, Kalervo, Kansallinen realismi. Suomen ongelmasta suurpolitiikan puristuksessa. Jyväskylä 1960.
Siilasvuo, Ensio, Rauhan asialla Lähi-idässä. Muistelmia vuosilta 1967 – 1979. Otava, Helsinki 1987.
Simelius, Sakari, Puolustusvoimien puolesta. Jalkaväenkenraalin muistelmat. WSOY, 1983.
Skogrand, Kjetil - Tamnes, Rolf, Fryktens likevekt. Atombomben, Norge og verden 1945 – 1970. Tiden Norsk Forlag, Oslo 2001.
Smyser, W.R., From Yalta to Berlin. The Cold War Struggle over Germany. St. Martin’s Griffin, New York 1999.
Snyder, Timothy, Tappotanner. Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä. Alkuteos Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. Siltala, Helsinki 2014.
Sodan kartat, Suomi 85, Itsenäisyyden puolustajat, kirj. Ari Raunio. Welin+Göös, Porvoo 2003.
Sodasta rauhaan (toim. Jarl Kronlund), julk. Suomen sotahistorian komissio. Helsinki 1995.
Soikkanen, Timo, Yrjö Ruutu. Näkijä ja tekijä. WSOY, 1991.
Soikkanen, Timo, Presidentin ministeriö. Ulkoasiainhallinto ja ulkopolitiikan hoito Kekkosen kaudella, 1. osa 1956 – 69. Ulkoasiainministeriö 2003.
Sorsa, Kalevi, Kansankoti ja punamulta. Politiikan kuvioita 1972 – 1976. Otava, 2003.
Soviet Military Intervention in Hungary 1956, eds. Jenö Gyorkei - Miklós Horwarth. CEU Press, Budapest 1999.
Strategian käsikirja. Sotatieteen Laitos, Helsinki 1983.
Suistola, Jouni, Kylmä sota paleltaa. Kylmän sodan alku Suomen johtavassa lehdistössä. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Rovaniemi 1994.
Summers, Harry G. On Strategy. A Critical Analysis of the Vietnam War. Presidio, Novato 1982 - 1995.
Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia, toim. Ville Pernaa - Mari K. Niemi. Kleio, Helsinki 2005.
Suomalaisten tarina 3, Rakentajien aika. Kirjayhtymä, Helsinki - Jyväskylä 1993.
Suomalaisten tarina 4, Järjestelmien aika. Kirjayhtymä, Helsinki - Jyväskylä 1993.
Suomen historia osat 7 ja 8. Weilin+Göös, 1987-1988.
Suomen ilmasodan pikkujättiläinen, kirj. Heikki Nikunen, Jyrki K. Talvitie ja Kalevi Keskinen. WSOY, 2011.
Suomen laivasto 1918 - 1968, 2. osa. Meriupseeriyhdistys, Otava, Helsinki 1968.
Suomen puolustusvoimat 1944-1974. Puolustusvoimien rauhan ajan historia, osa 2. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitos – WSOY, 2006.
Suomen taloushistoria 2, toim. Jorma Ahvenainen, Erkki Pihkala ja Vilho Rasila. Tammi, Helsinki 1982.
Suomen ulkomaankauppapolitiikka, toim. Lauri Haataja. Otava, Helsinki 1978.
Suomi, Juhani, Vonkamies. Urho Kekkonen 1944 – 1950. Otava, 1988.
Suomi, Juhani, Kuningastie. Urho Kekkonen 1950 – 1956. Otava, 1990.
Suomi, Juhani, Kriisien aika. Urho Kekkonen 1956 – 1962. Otava, 1992.
Suomi, Juhani, Presidentti. Urho Kekkonen 1962 – 1968. Otava, 1994.
Suomi, Juhani, Taistelu puolueettomuudesta. Urho Kekkonen 1968 – 1972. Otava, 1996.
Suomi, Juhani, Liennytyksen akanvirrassa. Urho Kekkonen 1972 – 1976. Otava, 1998.
Suomi, Juhani, Umpeutuva latu. Urho Kekkonen 1976 – 1981. Otava, 2000.
Suomi, Juhani, Pysähtyneisyyden vuodet. Mauno Koiviston aika 1981 – 1984. Otava, 2005.
Suomi, Juhani, Mannerheim – Viimeinen kortti? Ylipäällikkö-presidentti. Siltala, Helsinki 2013.
Suomi, Juhani, Suomi, Neuvostoliitto ja yya-sopimus. Tammi, Helsinki 2016.
Suomi 75. Itsenäisen Suomen historia 3. Weilin + Göös, 1992.
Suomi 75. Itsenäisen Suomen historia 4. Weilin + Göös, 1992.
Suomi valvonnassa, Sotahistoriallinen Aikakauskirja 16. Jyväskylä 1997.
Swanston, Alexander – Swanston, Malcolm, The Historical Atlas of World War II. Chartwell, New York 2008.
Swift, John, Historical Atlas of the Cold War. Palgrave, Houndmills 2003.
Talvitie, Jyrki – Keskinen, Kalevi, Suomen merisodan pikkujättiläinen. WSOY, Helsinki 2015.
Tarkka, Jukka, Uhan alta unioniin. Asennemuutos ja unilukkari EVA. Otava, Keuruu 2002.
Tarkka, Jukka, Karhun kainalossa. Suomen kylmä sota 1947-1990. Otava, 2012.
Tarkka, Jukka, Hirmuinen asia. Sotasyyllisyys ja historian taito. WSOY, Helsinki 2009.
Tasala, Markku, Operaatio Uppsala. Suomalaiset kaukopartiomiehet kylmän sodan vakoojina. Revontuli, Jyväskylä 2001.
Taubman, William, Khrushchev. The man and his era. Free Press - Simon & Schuster, London 2004.
Taylor, Frederick, Dresden, Tuesday, February 13, 1945. HarperCollins, New York 2004.
Tervasmäki, Vilho, Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939 - 1978, Puolustusministeriön historia II. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XVII, Hämeenlinna 1978.
Tervasmäki, Vilho, Puolustusneuvosto vuosina 1958- 1983. Helsinki 1983.
The Cold War. A History in Documents and Eyewitness Accounts, eds. Jussi Hanhimäki - Odd Arne Westad. Oxford University Press, 2004.
The Cold War - and the Nordic Countries. Historiography at a Crossroads, ed. Thorsten B. Olesen. University Press Southern Denmark 2004.
The Kennedy Tapes, Inside the White House During the Cuban Missile Crisis, eds. Ernest May - Philip Zelikow. W.W. Norton & Company, New York 2002.
Thomas, Hugh, Armed Truce. The Beginnings of the Cold War 1945 – 46. Hamish Hamilton, London 1986.
Tiilikainen, Heikki, Kylmän sodan kujanjuoksu. Ajatus, Helsinki 2003.
Till, Geoffry, Maritime Strategy and the Nuclear Age, 2. edition. Macmillan Press, London 1984.
Tunander, Ola, Hårsfjärden. Det hemliga ubåtskriget mot Sverige. Norsteds, Stockholm 2001.
Tunander, Ola, The Secret War Against Sweden. US and British Submarine Deception in the 1980s. Frank Cass, London - New York 2004.
Turtola, Martti, Mannerheim. Tammi 2016.
Tynkkynen, Vesa, Hyökkäyksestä puolustukseen. Taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa. Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos, Helsinki 1996.
Törnudd, Klaus, Sanat ja teot. Ulkopoliittisia kirjoitelmia. Hämeenlinna 1982.
Törnudd, Klaus, Uuteen maailmanjärjestykseen. Suomi turvallisuusneuvoston jäsenenä 1989 – 1990. Kirjayhtymä, Helsinki 1992.
Törnudd, Klaus, Turvallisuus on oven avaamista. Tarinoita nuorille diplomaateille. Kleio - Edita, Helsinki 2005.
Uola, Mikko, “Suomi sitoutuu hajottamaan...”. Järjestöjen lakkauttaminen vuoden 1944 välirauhansopimuksen 21. artiklan perusteella. SHS, Helsinki 1999.
Urho Kekkosen päiväkirjat 1, 1958 - 62, toim. Juhani Suomi. Otava, 2001.
Urho Kekkosen päiväkirjat 2, 1963 - 68, toim. Juhani Suomi. Otava, 2002.
Urho Kekkosen päiväkirjat 3, 1969 - 74, toim. Juhani Suomi. Otava, 2003.
Urho Kekkosen päiväkirjat 4, 1975 - 81, toim. Juhani Suomi. Otava, 2004.
Urwin, Derek, Western Europe since 1945. A Political History, 4. edition, Longman, London - New York 1989.
US Nuclear Strategy. A Reader, ed. Philip Bobbitt, Lawrence Freedman. Gregory Traverton, Macmillan, 1989.
Uschakow, Alexander - Frenzke, Dietrich, Der Warschauer Pakt und seine bilateralen Bündnisverträge. Berlin Verlag Arno Spitz, Berlin 1987.
Vahtola, Jouko, Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin. Otava, Keuruu 2003.
Varautuminen ja kokonaisturvallisuus. Komiteamietintö, VNK 21/2010.
Venäjän historia, toim. Heikki Kirkinen. Otava, Keuruu 2002.
Vesa, Unto (toim.), YYA. Aika ja sopimus. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, tutkimuksia 81, Tampere 1998.
Vesikansa, Jarkko, Salainen sisällissota. Työnantajien ja porvarien taistelu kommunismia vastaan kylmän sodan Suomessa. Otava,
Vesterinen, Veikko, Kolmen kenraalin kintereillä. Gummerus, Jyväskylä 1995.
Vihavainen, Timo, Kansakunta rähmällään. Suomettumisen lyhyt historia. Otava, 1991.
Virolainen, Johannes, Siirtokarjalaiset 1941 - 44. Kotiinpaluu, jälleenrakennus, uusi lähtö. Otava, 1989.
Visuri, Pekka, Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan. Puolustusperiaatteiden kehitys läntisessä Keski-Euroopassa ja Suomessa vuosina 1945 – 1985. Otava, 1989.
Visuri, Pekka - Forsberg, Tuomas, Saksa ja Suomi. Pohjoismainen näkökulma Saksan kysymykseen. WSOY, 1992.
Visuri, Pekka, Puolustusvoimat kylmässä sodassa. Suomen puolustuspolitiikka vuosina 1945 – 1961. WSOY, 1994.
Visuri, Pekka, Turvallisuuspolitiikka ja strategia. WSOY, 1997.
Visuri, Pekka, Puolustusvoimat itsenäisyyden turvana. Hämeenlinna 1998.
Visuri, Pekka, Kosovon sota. Gaudeamus, 2000.
Visuri, Pekka, toim. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjaukset. 2. laajennettu painos, Otava, 2003.
Visuri, Pekka, Suomi kylmässä sodassa. Otava 2006.
Visuri, Pekka, Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella. Fenix, Espoo 2010, 2. p. 2016.
Visuri, Pekka, Maailman muutos ja Suomi. WSOYpro 2011.
Visuri, Pekka, Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat. Suomen johdon ratkaisut jatkosodan käännekohdassa. Docendo 2013.
Visuri, Pekka, Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944-1947. Docendo 2015.
Vladimirov, Viktor, Näin se oli. Muistelmia ja havaintoja kulissien takaisesta diplomaattitoiminnasta Suomessa 1954 – 84. Otava, 1993.
Volkogonov, Dmitri, The Rise and Fall of the Soviet Empire. Political Leaders from Lenin to Gorbachev. HarperCollins, London 1999.
Väyrynen, Raimo, Ydinaseet ja suurvaltapolitiikka. Helsinki 1982.
Väyrynen, Raimo, Tasavallan presidentit. Tasavalta kasvaa ja kansainvälistyy 1956 – 1981. Weilin + Göös, Porvoo 1994.
Wainstock, Dennis, The Decision to Drop the Atomic Bomb. Praeger, Westport 1996.
Weber, Herman, DDR. Grundriss der Geschichte 1945 – 1990. Fackelträger, Hannover 1991.
Weiner, Tim, CIA. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun historia. Otava, 2010.
Westad, Odd Arne (ed.), Reviewing the Cold War. Approaches, Interpretations, Theory. Frank Cass, London 2000.
Westad, Odd Arne, The Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our Times. Cambridge University Press, 2005.
Whelan, Richard, Drawing the Line. The Korean War, 1950 – 1953. faber and faber, London 1990.
Wolkogonow, Dimitri, Stalin. Triumph und Tragödie. Ein politisches Porträt. Claassen, Düsseldorf 1989, käännös venäjänkielisestä alkuteoksesta 1989.
Ylikangas, Heikki, Romahtaako rintama? Suomi puna-armeijan puristuksessa kesällä 1944. Otava, 2007.
Ympyröiltä kansalaisvastuuseen. RUK:n 50-vuotisjuhlakirja. Tapiola 1970.
Ympyröiltä suomalaiseen yhteiskuntaan. RUK:n 60-vuotisjuhlakirja. Espoo 1980.
Young, Marilyn, The Vietnam Wars 1945 – 1990. HarperPerennial, New York 1991.
Zayas, Alfred de, Die Angloamerikaner und die Vertreibung der Deutschen. München 1980.
Zentner, Christian, Der Zweite Weltkrieg. Ein Lexikon. Heyne, München 1995.
Zetterberg, Seppo, Viron historia. SKS 2007.
Zubok, Vladislav - Pleshakov, Constantine, Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khrushchev. Harvard University Press 1996.