234 5

  • Saksan läntisten miehitysvyöhykkeiden valuuttauudistus tuli voimaan
    kesäkuussa 1948.
  • Neuvostoliitto vastasi sen voimaan tuloon katkaisemalla maayhteydet
    Länsi-Saksasta Berliiniin.
  • Yhdysvallat ryhtyi huoltamaan Länsi-Berliiniä ilmateitse.
  • Neuvostoliitto joutui toteamaan tappionsa Berliinin saarrossa ja
    lopetti sen toukokuussa 1949.

 SKS 3 logo pikku


Saksassa oli valmisteltu valuuttauudistusta läntisille miehitysvyöhykkeille. Neuvostoliitto vastusti sitä ja vetosi aikaisempaan liittoutuneiden päätökseen säilyttää Saksa yhtenäisenä. Valuuttauudistuksen tullessa voimaan kesäkuussa Neuvostoliitto vastasi siihen katkaisemalla maayhteydet Länsi-Saksasta Berliiniin. Yhdysvallat ryhtyi huoltamaan Länsi-Berliiniä ilmoitse. Syntyi Berliinin ”ilmasilta”, jonka puitteissa suurkaupunkiin kyettiin toimittaman riittävästi perustarvikkeita.

Neuvostoliitto joutui toteamaan tappionsa Berliinin saarrossa ja lopetti sen toukokuussa 1949. “Ilmasilta Berliiniin” oli kylmän sodan alkuvaiheessa lännen näkyvin voimannäyte, josta kertynyt kokemus lähensi Yhdysvaltoja Saksaan.


Berliinin saarto 1948 - 1949
Berliinin saarron alku (video)
Berliinin ilmasilta (video) 
Berliinin saarto loppuu (video)