414 3

  • Länsi-Euroopan taloudellinen integraatio jatkui.
  • Ranska oli vastustanut Ison-Britannian EEC-jäsenyyttä, mutta tämä este poistui.
  • Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska liittyivät Euroopan yhteisön (EY) jäseniksi
    vuoden 1973 alusta.
  • Norjalaiset torjuivat jäsenyyden kansanäänestyksessä.
  • Käytännössä EY oli yhä talousyhteisö (EEC), sillä poliittisen yhteisön
    hanke ei edistynyt.

SKS 3 logo pikku   Euroopan talousyhteisön perustamiskokous Roomassa 1957.


Länsi-Euroopan taloudellinen integraatio eteni rinnan yleisen liennytyskehityksen kanssa . Ranska oli vastustanut Ison-Britannian EEC-jäsenyyttä, mutta Charles de Gaullen erottua presidentin tehtävistä myös tämä este poistui.

Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska liittyivät Euroopan yhteisön (EY) jäseniksi vuoden 1973 alusta, mutta norjalaiset torjuivat jäsenyyden kansanäänestyksessä.

Taloudellinen integraatio eteni rinnan laajennuksen kanssa 1970-luvun alkupuoliskolla. Käytännössä EY oli yhä perustaltaan talousyhteisö (EEC), sillä poliittisen yhteisön ajatus ei toistaiseksi edennyt.


Kirjallisuutta: Alan Axelrod, The Real History of the Cold War (2009), s. 382-383; Desmond Dinan, Europe Recast. A History of European Union (2004), s. 125-166; John Lewis, Gaddis, The Cold War (2005), s. 195-214; Jussi Hanhimäki, “Ironies and Turning Points: Détente in Perspective” teoksessa Odd Arne Westad (ed.), Reviewing the Cold War (2000), s. 326-342; Jeremy Isaacs - Taylor Downing, Cold War (1998), s. 271-288; Max Jakobson, Tilinpäätös (2003), s. 34-46.


Euroopan talousyhteisön laajentaminen 1970-luvun alussa