Jäiden lähtö Euroopassa

635 4

 • Liittovaltioiden hajotessa syntyi uusia valtioita, joiden välillä oli kiistoja.
 • Euroopan yhteisön/unionin ja Naton laajeneminen itään
  oli yksi keinoista, joilla hallittiin rajojen muuttamisvaatimuksia.
 • Sodat Kaukasiassa ja Balkanilla muistuttivat siitä, että
  konfliktien aiheet olivat vakavia.
 • Entisen Neuvostoliiton eteläosien tilanne Keski-Aasiassa
  pysyi myös epävakaana.

SKS 3 logo pikku

   

635 4

 • Liittovaltioiden hajotessa syntyi uusia valtioita, joiden välillä oli kiistoja.
 • Euroopan yhteisön/unionin ja Naton laajeneminen itään
  oli yksi keinoista, joilla hallittiin rajojen muuttamisvaatimuksia.
 • Sodat Kaukasiassa ja Balkanilla muistuttivat siitä, että
  konfliktien aiheet olivat vakavia.
 • Entisen Neuvostoliiton eteläosien tilanne Keski-Aasiassa
  pysyi myös epävakaana.

SKS 3 logo pikku

   

Lisää aiheesta

Rajojen muuttamattomuuden periaatteesta onnistuttiin muutamin poikkeuksin pitämään kiinni. Toisaalta liittovaltioiden hajotessa syntyi uusia itsenäisiä valtioita, joiden välillä oli monia kiistoja joko rajan kulusta tai omaisuuden jaosta.

Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvosto (North Atlantic Cooperation Council, NACC) perustettiin 1991 mahdollistamaan vuoropuhelua ja tilanteen hallintaa Varsovan liitosta eronneiden ja Nato-maiden kesken. Euroopan yhteisön ja Naton vaikutamiskeinoin pyrittiin hillitsemään rajojen muuttamisvaatimuksia, suojaamaan vähemmistöjä ja saattamaan asevoimat demokraattiseen kontrolliin.

Entisen Neuvostoliiton eteläosien tilanne Keski-Aasiassa pysyi epävakaana. Sinne syntyi useita valtioita, joiden keskinäiset suhteet saatiin kohtalaisen hyvin pysymään hallinnassa, mutta sisäiset valtakamppailut jatkuivat.