Kamppailu Suomen puolueettomuudesta 1970-luvulla

427 4

  • Vuosina 1970 - 1971 toiminut komitea hyväksyi jo 1960-luvulla
    valmistellut puolustuksen perusratkaisut jatkokehittämisen pohjaksi.
  • Komitean suositukset käsiteltiin eduskunnassa.
  • Laki puolustusvoimista säädettiin vuonna 1974.

SKS 3 logo pikku Kuvassa eduskunnan puolustusvaliokunta tutustuu rannikkopuolustukseen, SA-kuva.

427 4

  • Vuosina 1970 - 1971 toiminut komitea hyväksyi jo 1960-luvulla
    valmistellut puolustuksen perusratkaisut jatkokehittämisen pohjaksi.
  • Komitean suositukset käsiteltiin eduskunnassa.
  • Laki puolustusvoimista säädettiin vuonna 1974.

SKS 3 logo pikku Kuvassa eduskunnan puolustusvaliokunta tutustuu rannikkopuolustukseen, SA-kuva.

Lisää aiheesta

Parlamentaarinen puolustuskomitea (1970 - 1971) hyväksyi jo 1960-luvulla valmistellut puolustuksen perusratkaisut jatkokehittämisen pohjaksi. Komitean työskentelyn aikana otettiin kantaa myös erityiskysymyksiin kuten puolustuslaitoksen asemaan yhteiskunnassa.

Puolustuskomitean suositusten pohjalta säädettiin laki puolustusvoimista vuonna 1974. Siinä määritettiin tehtävät puolustusvoimille ja säädettiin organisaation pääpiirteistä. Merkittävää oli, että siinä yhteydessä eduskunnassa käytiin laajoja keskusteluja maanpuolustuksen kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista.