427 2

  • Turvallisuuspolitiikan painopiste oli selvästi ulkopolitiikassa.
  • Yleinen ilmapiiri oli kehittynyt puolustusvoimien kehittämiselle kielteiseksi.
  • Presidentti Kekkosella oli verraten pessimistinen käsitys sotilaallisen
    maanpuolustuksen merkityksestä turvallisuuspolitiikan kokonaisuudessa.
  • Määrärahat jäivät jälkeen tavoitteista.

SKS 3 logo pikku


Suomessa yhteiskunnan ilmapiiri oli 1960-luvulla kehittynyt puolustusvoimien kehittämiselle kielteiseksi, ja määrärahat jäivät jälkeen suunnitelmien mukaisista tavoitteista.

Myös presidentti Kekkosella oli tuolloin verraten pessimistinen näkemys maanpuolustuksen mahdollisuuksista. Siihen antoi aihetta erityisesti Neuvostoliiton ylivoima ja 1970-luvun alussa kärjistynyt kamppailu Suomen puolueettomuusasemasta.

Turvallisuuspolitiikan kokonaisuudessa painopiste asetettiin selvästi ulkopolitiikan puolelle.