Maailma suursodan jälkeen

225 3

 • Saksassa ehdottoman antautumisen vaatimus
  heikensi Hitlerin vastaista oppositiota ja
  ylläpiti saksalaisten taistelutahtoa.
 • Saksaan kantautui syksyllä 1944 tietoja
  ns. Morgenthau-suunnitelmasta, jonka
  mukaan Saksa jaettaisiin pieniksi
  yksiköiksi ja muutettaisiin
  maatalousmaaksi.
 • Morgenthau-suunnitelman paljastuminen
  palveli Saksan propagandaa.

 SKS 3 logo pikku

225 3

 • Saksassa ehdottoman antautumisen vaatimus
  heikensi Hitlerin vastaista oppositiota ja
  ylläpiti saksalaisten taistelutahtoa.
 • Saksaan kantautui syksyllä 1944 tietoja
  ns. Morgenthau-suunnitelmasta, jonka
  mukaan Saksa jaettaisiin pieniksi
  yksiköiksi ja muutettaisiin
  maatalousmaaksi.
 • Morgenthau-suunnitelman paljastuminen
  palveli Saksan propagandaa.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Saksassa tieto liittoutuneiden julistamasta ehdottoman antautumisen vaatimuksesta vei pohjaa Hitlerin vastaiselta oppositiolta ja myötävaikutti siihen, että saksalaissotilaiden taistelutahto pysyi hyvänä aina sodan loppuun asti. Siihen vaikutti myös Saksan hallituksen propaganda, joka kuvasi tehokkaasti puna-armeijan tekemiä julmuuksia taistelujen siirtyessä Saksan itäosiin. Puolin ja toisin myötävaikutettiin siis sodan luonteen kärjistymiseen äärimmäisen julmaksi.

Yhdysvaltojen hallinnossa eli sodan aikana voimakkaana ajatus Saksan alistamisesta pysyvästi toimintakyvyttömäksi. Saksaankin kantautui syksyllä 1944 tietoja ns. Morgenthau-suunnitelmasta, joka tähtäsi valtakunnan jakamiseen pieniksi yksiköiksi ja muuttamiseen maatalousmaaksi. Vaikka liittoutuneiden sodanjohto sanoutui irti sellaisesta ajattelusta, Morgenthau-suunnitelma palveli hyvin Saksan propagandaa, joka pelotteli ankaralla kohtelulla, jos sota hävitään. Suunnitelman periaatteet vaikuttivat ainakin taustalla moniin sodan jälkeisiin ratkaisuihin, muun muassa laajamittaiseen teollisuuden purkamiseen.