Kamppailu Suomen puolueettomuudesta 1970-luvulla

426 4

 • Presidentti Kekkonen joutui antamaan puolueettomuuspolitiikassa 
  myönnytyksiä Neuvostoliitolle vastapainona EEC-vapaakauppasopimukselle.
 • Vuoden 1972 alussa käynnistettiin salaiset ja epäviralliset keskustelut yya-
  sopimuksen sotilaallisesta soveltamisesta.
 • Keskustelut lopetettiin vuonna 1974, eikä asiaan sen jälkeen palattu.

SKS 3 logo pikku   Kenraali Lauri Sutela                     Kenraali Kaarlo Leinonen               Kenraaliluutnantti Paavo Junttila, SA-kuva

426 4

 • Presidentti Kekkonen joutui antamaan puolueettomuuspolitiikassa 
  myönnytyksiä Neuvostoliitolle vastapainona EEC-vapaakauppasopimukselle.
 • Vuoden 1972 alussa käynnistettiin salaiset ja epäviralliset keskustelut yya-
  sopimuksen sotilaallisesta soveltamisesta.
 • Keskustelut lopetettiin vuonna 1974, eikä asiaan sen jälkeen palattu.

SKS 3 logo pikku   Kenraali Lauri Sutela                     Kenraali Kaarlo Leinonen               Kenraaliluutnantti Paavo Junttila, SA-kuva

Lisää aiheesta

Presidentti Kekkonen kävi 1970-luvun alkuvuosina idänsuhteissa kauppaa, jossa palkintona oli EEC-vapaakauppasopimus mutta maksuksi oli annettava jonkin verran myönnytyksiä puolueettomuuspolitiikasta. Kysymys oli ennen kaikkea julkilausumien muotoilusta ja valmiudesta keskustella yya-sopimuksen toimeenpanon tilanteista.

Vuoden 1972 alussa Kekkonen suostui Neuvostoliiton esitykseen käynnistää salaiset ja epäviralliset keskustelut yya-sopimuksen sotilaallisesta soveltamisesta. Hän määräsi neuvoteltuaan puolustusvoimain komentajan kenraali Kaarlo Leinosen kanssa yleisesikunnan päällikön kenraaliluutnantti Paavo Junttilan selvittämään Neuvostoliiton sotilasasiamiehelle Suomen puolustuksen perusteita ja mahdollisuuksia yya-sopimuksen velvoitteiden suhteen. Keskustelut käytiin epävirallisesti ja tekemättä kirjallisia muistioita tai sopimuksia. Myös uusi puolustusvoimain komentaja kenraali Lauri Sutela osallistui asian käsittelyyn. Hänen päätöksellään keskustelut lopetettiin vuonna 1974, eikä niihin asiaan sen jälkeen enää palattu.