327 4

 • Noottikriisin kokemusten perusteella presidentti
  Kekkonen määritti vaalipuheessaan 28.12.1961
  puolueettomuuspolitiikan edellytykset ja
  nojautumisen neljään pilariin:
  1. että se on ulkovaltojen tunnustama
  2. ulkovallat luottavat siihen
  3. oma kansa on sen takana ja
  4. maa on valmis ja kykenevä torjumaan
     puolueettomuuden loukkaukset.

SKS 3 logo pikku  


Presidentti Kekkonen ja hallitus pyrkivät joulukuussa selvittämään sotilaspoliittista tilannetta noottikriisin kokemuksien perusteella. Kekkonen piti Kouvolassa 28.12. vaalipuheen hahmottaen siinä ulkopoliittista linjaa ja puolustusvoimien roolia turvallisuuspolitiikan osana.

Presidentti määritti puolueettomuuspolitiikan edellytykset: "Puolueettomuuspolitiikan voidaan katsoa nojaavan neljään pilariin: 1) että se on ulkovaltojen tunnustama; 2) että ulkovallat luottavat siihen; 3) että oma kansa on sen takana ja 4) että maa on valmis ja kykenevä torjumaan puolueettomuuden loukkaukset.”


Kekkosen puhe turvallisuuspolitiikasta 28.12.1961

Kekkosen puhe Kouvolassa 28.11.1961: Suomen ulkopolitiikka ja puolustusvoimat (Doria)