Kriisejä valtapiirien rajoilla

 

316 3

 • Itäblokin sisäinen keskustelu kohdistui Euroopassa paljolti talouspolitiikkaan.
 • Varsovan liiton ja rinnakkaisen talousjärjestön SEV:n jäsenmaat eivät olleet
  tyytyväisiä Moskovan saneluun.
 • Romania protestoi sille suunniteltua maataloustuottajan roolia vastaan.
 • Varoja käytettiin usein toisarvoisiin kohteisiin ja energiaa sekä raaka-aineita
  tuhlattiin.
 • Neuvostoliitossa sisäistä tyytymättömyyttä herätti varojen käyttö pienten
  liittolaismaiden tukemiseen.

SKS 3 logo pikku                                                                                 SEV-maiden kokous vuonna 1964

 

316 3

 • Itäblokin sisäinen keskustelu kohdistui Euroopassa paljolti talouspolitiikkaan.
 • Varsovan liiton ja rinnakkaisen talousjärjestön SEV:n jäsenmaat eivät olleet
  tyytyväisiä Moskovan saneluun.
 • Romania protestoi sille suunniteltua maataloustuottajan roolia vastaan.
 • Varoja käytettiin usein toisarvoisiin kohteisiin ja energiaa sekä raaka-aineita
  tuhlattiin.
 • Neuvostoliitossa sisäistä tyytymättömyyttä herätti varojen käyttö pienten
  liittolaismaiden tukemiseen.

SKS 3 logo pikku                                                                                 SEV-maiden kokous vuonna 1964

Lisää aiheesta

Euroopassa itäblokin sisäinen keskustelu kohdistui paljolti talouspolitiikkaan. Varsovan liiton ja sen kanssa rinnakkaisen talousjärjestön, Keskinäisen taloudellisen avun neuvoston (SEV) pienet jäsenmaat eivät olleet tyytyväisiä Moskovan saneluun monissa tärkeissä kysymyksissä. Erityisesti Romania protestoi sille kaavailtua maataloustuottajan roolia vastaan.

Toisaalta kehitystä haittasi jäykkä suunnittelu- ja tukijärjestelmä, jonka puitteissa varoja tuhlattiin usein toisarvoisiin kohteisiin. Neuvostoliitossa tyytymättömyyttä herätti kalliiksi tuleva pienten jäsenmaiden tukeminen, sillä ne olivat tottuneet vahvasti subventoidun neuvostoliittolaisen energian alhaiseen hintaan. Energiaa ja raaka-aineita tuhlattiin, ja kuljetuksia tehtiin alle tuotantokustannusten.