316 1

  • Neuvostoliitto ei saavuttanut tavoitteitaan
    Berliinin ja Kuuban kriiseissä.
  • Se sai kuitenkin tilanteen vakautetuksi verraten hyvin.
  • Kommunistileirin yhtenäisyys rakoili pahasti
    Kiinan poiketessa yhä enemmän Moskovan linjasta.
  • Vuosina 1962 - 1963 Neuvostoliiton ja Kiinan
    välirikko tuli julkiseksi.

           Mao Tse-tungSKS 3 logo pikku


Neuvostoliitto ei kyennyt saavuttamaan tavoitteitaan Berliinin ja Kuuban kriiseissä mutta sai kuitenkin tilanteen vakiinnutetuksi omalta kannaltaan verraten hyvin.

Kommunistileirin yhtenäisyys rakoili pahasti Kiinan kulkiessa yhä enemmän Moskovan linjasta poikkeavaa tietä. Vuosina 1962 - 1963 Neuvostoliiton ja Kiinan välirikko tuli julkiseksi ja alkoi vaikuttaa kaikkeen päätöksentekoon itäblokin piirissä.

Euroopassa Kiinan liittolaiseksi tuli Albania, mutta myös Romania alkoi myötäillä Kiinan kantoja. Vaikka Jugoslavialla oli läheiset suhteet itäblokkiin, se noudatti ulkopolitiikassa sitoutumatonta linjaa ja vaali taloussuhteita länteen.


Itäblokin kehitys 1960-luvulla