Kriisejä valtapiirien rajoilla

316 9

 • Liennytyskehitystä Tshekkoslovakian miehitys ei
  pysäyttänyt, koska blokkien väliseen
  tasapainoon ei puututtu.
 • Natossa tehostettiin puolustus-
  valmisteluja sen verran, kuin
  uusien neuvostojoukkojen tulon
  Länsi-Saksan rajalle katsottiin
  vaativan.

SKS 3 logo pikku 

316 9

 • Liennytyskehitystä Tshekkoslovakian miehitys ei
  pysäyttänyt, koska blokkien väliseen
  tasapainoon ei puututtu.
 • Natossa tehostettiin puolustus-
  valmisteluja sen verran, kuin
  uusien neuvostojoukkojen tulon
  Länsi-Saksan rajalle katsottiin
  vaativan.

SKS 3 logo pikku 

Lisää aiheesta

Kansainvälisessä politiikassa alkanutta liennytyskehitystä Tshekkoslovakian miehitys ei pysäyttänyt, koska blokkien väliseen tasapainoon ei puututtu. Natossa tehostettiin puolustusvalmisteluja sen verran, kuin uusien neuvostojoukkojen ilmestyminen Länsi-Saksan rajalle vaati.

Keski-Euroopassa seisoivat vahvat sotajoukot seisoivat toisiaan vastassa, mutta kummallakaan puolella ei ollut halukkuutta ryhtyä sotatoimiin toista liittokuntaa vastaan.


Kirjallisuutta: Alan Axelrod, The Real History of the Cold War (2009), s. 362-384; Alexander Dubcek, Viimeisenä kuolee toivo (1993); Jens Hacker, Der Ostblock (1983), s. 773-935; Jeremy Isaacs - Taylor Downing, Cold War (1998), s. 263-269; William Hitchcock, The Struggle for Europe (2004), s. 247-293; Mark Kurlansky, 1968. The Year That Rocked the World (2004); Matthew Ouinet, The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy (2003); s. 16-69; Raymond Pearson, The Rise and Fall of the Soviet Empire (2002), s. 71-95; Jan Sejna, We Will Bury You (1982), s. 168-191; John Swift, The Palgrave Concise Historical Atlas of the Cold War (2003).