322 3

  • Maalaisliitossa todettiin, että idänsuhteet ovat vaarassa.
  • Maalaisliittolainen ulkoministeri Johannes Virolainen jätti eroilmoituksensa.
  • Myös puolueen muut ministerit erosivat.
  • Fagerholmin hallitus jätti eroanomuksen ja korvattiin maalaisliittolaisella
    vähemmistöhallituksella.

SKS 3 logo pikku  K.-A. Fagerholm                                          Urho Kekkonen                                             Johannes Virolainen


Neuvostoliiton tyytymättömyyden ja idänkaupan ongelmien tultua ilmeiseksi maalaisliitossa kypsyi mieliala, että hallituksesta on lähdettävä. Ulkoministeri Johannes Virolainen jätti eroilmoituksensa, ja kohta muutkin maalaisliittolaiset ministerit seurasivat.

Pääministeri Fagerholmin johtama hallitus jätti eroanomuksensa, ja sen seuraajaksi tuli vuodenvaihteessa maalaisliiton johtama vähemmistöhallitus.