Suomi sodasta rauhaan

211 6

 • Tasavallan presidentti Risto Ryti erosi. 
 • Eduskunta nimitti 4.8.1944 Suomen
  marsalkka Mannerheimin hänen
  seuraajakseen.
 • Suomeen muodostettiin uusi hallitus.
 • Mannerheim esitti elokuun
  lopulla aselepoa.
 • Neuvostoliitto ilmoitti ehtonsa
  aselevolle ja rauhan-
  neuvottelujen aloittamiselle.

  SKS 3 logo pikku

211 6

 • Tasavallan presidentti Risto Ryti erosi. 
 • Eduskunta nimitti 4.8.1944 Suomen
  marsalkka Mannerheimin hänen
  seuraajakseen.
 • Suomeen muodostettiin uusi hallitus.
 • Mannerheim esitti elokuun
  lopulla aselepoa.
 • Neuvostoliitto ilmoitti ehtonsa
  aselevolle ja rauhan-
  neuvottelujen aloittamiselle.

  SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Tasavallan presidentti Risto Ryti erosi tehtävistään, ja eduskunta nimitti 4.8.1944 hänen seuraajakseen puolustusvoimien ylipäällikkönä toimineen Suomen marsalkka Mannerheimin. Samalla muodostettiin uusi, pääministeri Antti Hackzellin johtama hallitus. Elokuun lopulla Suomen johto esitti Neuvostoliitolle aselepoa ja rauhanneuvottelujen aloittamista. Neuvostoliiton hallitus hyväksyi ehdotuksen mutta vaati aselevon ehtona välitöntä suhteiden katkaisemista Saksaan. Suomen eduskunta hyväksyi Neuvostoliiton ehdot aselevolle 2. syyskuuta.


Kirjallisuutta: Kansakunta sodassa 3. osa: Kuilun yli (1992); Jatkosodan historia 5. osa; Sodan kartat (2003); Markku Jokisipilä, Aseveljiä vai liittolaisia? (2004); Pekka Visuri, Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat (2013) ja Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944 - 1947 (2015).