Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 1960-luvulla

345 5

 • Presidentti Kekkonen toivoi voivansa keskustella Tshekkoslovakian
  kriisistä Neuvostoliiton johdon kanssa.
 • Pääministeri Kosygin saapui 7.10. tapaamaan
  Kekkosta Hiittisten vesille suunnatun
  kalastusretken puitteissa.
 • Kosygin selvitti Neuvostoliiton kantoja,
  joiden mukaan tärkein peruste
  interventiolle oli sotilaspoliittinen.
 • Suomalainen osapuoli piti
  voimankäyttöä liioiteltuna.

SKS 3 logo pikku                                                          Kosygin ja Kekkonen kertovat kalansaaliista, Lehtikuva Oy. 

345 5

 • Presidentti Kekkonen toivoi voivansa keskustella Tshekkoslovakian
  kriisistä Neuvostoliiton johdon kanssa.
 • Pääministeri Kosygin saapui 7.10. tapaamaan
  Kekkosta Hiittisten vesille suunnatun
  kalastusretken puitteissa.
 • Kosygin selvitti Neuvostoliiton kantoja,
  joiden mukaan tärkein peruste
  interventiolle oli sotilaspoliittinen.
 • Suomalainen osapuoli piti
  voimankäyttöä liioiteltuna.

SKS 3 logo pikku                                                          Kosygin ja Kekkonen kertovat kalansaaliista, Lehtikuva Oy. 

Lisää aiheesta

Syyskuun alussa presidentti Kekkonen arvioi kriisin heijastuvan myös Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin, joten hän toivoi keskusteluja asiasta. Pääministeri Kosygin saapui 7.10. tapaamaan Kekkosta ja selvitti Hiittisten vesillä tapahtuneen kalaretken aikana Neuvostoliiton kantoja. Hänen mukaansa tärkein peruste interventiolle oli sotilaspoliittinen, sillä Varsovan liiton puolustukseen oli syntymässä aukko.

Presidentti Kekkonen ilmoitti pitäneensä voimankäyttöä liioiteltuna, mutta kuitenkin todettiin, ettei keskinäisissä suhteissa ollut ongelmia. Kosygin muun muassa lupasi kiirehtiä öljytoimituksia Suomelle.