Kamppailu Suomen puolueettomuudesta 1970-luvulla

422 3

 • Suomi lähetti kutsut turvallisuus-
  konferenssin valmisteluihin kaikille 
  Euroopan valtioille sekä Kanadalle ja 
  Yhdysvalloille.
 • Ajatus turvallisuuskonferenssista herätti
  yhä epäluuloa lännessä.
 • Asiaa selvitettiin eri pääkaupungeissa.
 • Parin vuoden kuluttua liennytysvaihe
  tuotti suotuisat lähtökohdat
  valmistavalle kokoukselle.

SKS 3 logo pikku  

422 3

 • Suomi lähetti kutsut turvallisuus-
  konferenssin valmisteluihin kaikille 
  Euroopan valtioille sekä Kanadalle ja 
  Yhdysvalloille.
 • Ajatus turvallisuuskonferenssista herätti
  yhä epäluuloa lännessä.
 • Asiaa selvitettiin eri pääkaupungeissa.
 • Parin vuoden kuluttua liennytysvaihe
  tuotti suotuisat lähtökohdat
  valmistavalle kokoukselle.

SKS 3 logo pikku  

Lisää aiheesta

Suomesta lähetettiin kutsut turvallisuuskonferenssin valmisteluihin kaikille Euroopan valtioille sekä Kanadalle ja Yhdysvalloille. Amerikkalaisten saaminen mukaan konferenssiin nähtiin elintärkeänä, koska he käyttivät tosiasiallista valtaa läntisen Euroopan turvallisuusratkaisuissa.

Hanke turvallisuuskonferenssin pitämiseksi herätti kuitenkin yhä epäluuloa lännessä, joten tarvittiin sitkeyttä asian selvittämiseksi eri pääkaupungeissa. Myös Suomen ulkopoliittisen johdon piirissä vallitsi epävarmuutta koko yrityksen hyödyllisyydestä, mutta parin vuoden kuluessa kansainvälisen politiikan liennytysvaihe tuotti suotuisat edellytykset valmistelevan kokouksen pitämiselle.

Ratkaisevia tekijöitä aloitteen menestymiselle tiedettiin olevan Yhdysvaltojen suostumisen saaminen ja Saksan liittotasavallan idänsuhteiden parantuminen. Molemmissa maissa hallitukset kääntyivät pian turvallisuuskonferenssin järjestämiselle myönteisiksi, mutta sisäpoliittiset kiistat viivyttivät hankkeen edistymistä.