Kamppailu Suomen puolueettomuudesta 1970-luvulla

422 4

 • Saksan liittotasavallan uusi idänpolitiikka Willy Brandtin johdolla oli ratkaiseva
  edellytys turvallisuuskonferenssille.
 • Aloitteen laajentaminen koskemaan yhteistyötä sai lännessä kannatusta.
 • Se mahdollisti ihmisoikeuskysymysten käsittelyn.
 • Neuvostoliitto tyytyi hahmottuvaan ratkaisuun.
 • Aloite oli Suomen kannalta toimiva, koska sillä torjuttiin myös
  paineita DDR:n tunnustamiseksi.

SKS 3 logo pikku  Urho Kekkonen                                                                                Willy Brandt

422 4

 • Saksan liittotasavallan uusi idänpolitiikka Willy Brandtin johdolla oli ratkaiseva
  edellytys turvallisuuskonferenssille.
 • Aloitteen laajentaminen koskemaan yhteistyötä sai lännessä kannatusta.
 • Se mahdollisti ihmisoikeuskysymysten käsittelyn.
 • Neuvostoliitto tyytyi hahmottuvaan ratkaisuun.
 • Aloite oli Suomen kannalta toimiva, koska sillä torjuttiin myös
  paineita DDR:n tunnustamiseksi.

SKS 3 logo pikku  Urho Kekkonen                                                                                Willy Brandt

Lisää aiheesta

Saksan liittotasavallan uusi idänpolitiikka Willy Brandtin johdolla toimi ratkaisevan tärkeänä edellytyksenä turvallisuuskonferenssille, koska siihen asti Länsi-Saksassa ei ollut tunnustettu DDR:n valtiollista itsenäisyyttä ja rajanvetoa Puolaa vastaan.

Aloitteen laajentaminen koskemaan yhteistyötä sai lännessä kannatusta, kun siihen voitiin liittää ihmisoikeuskysymykset.

Neuvostoliitto kiirehti konferenssin aloittamista eikä pitänyt asialistan laajentamisesta ihmisoikeuksia käsittäväksi. Se vähitellen kuitenkin tyytyi hahmottuvaan ratkaisuun, jossa ihmisoikeuksien edistäminen määritettiin turvallisuuden kannalta olennaiseksi asiaksi.

Suomi oli pyrkinyt konferenssialoitteella muun muassa torjumaan paineita DDR:n tunnustamiseksi, joten ainakin siinä suhteessa aloite toimi. Liittotasavallan ja DDR:n suhteiden parantuminen poisti kohta tuonkin ongelman.