Miten Suomi selviytyi?

72 8

 • Suomen irtautuminen sodasta syksyllä 1944 itsenäisenä valtiona sekä
  yhteiskunnan ja talouden perusrakenteet säilyttäen oli ratkaisevan
  tärkeä saavutus.
 • Siltä pohjalta syntyivät Paasikiven ja Kekkosen turvallisuuspoliittiset
  linjaukset.
 • Poliittista liikkumavaraa kasvatettiin vähitellen ja mahdollistettiin
  taloudellinen vaurastuminen.
 • Suomi kohosi arvostetuksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin
  isäntämaaksi ja pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi.

SKS 3 logo pikku

   

72 8

 • Suomen irtautuminen sodasta syksyllä 1944 itsenäisenä valtiona sekä
  yhteiskunnan ja talouden perusrakenteet säilyttäen oli ratkaisevan
  tärkeä saavutus.
 • Siltä pohjalta syntyivät Paasikiven ja Kekkosen turvallisuuspoliittiset
  linjaukset.
 • Poliittista liikkumavaraa kasvatettiin vähitellen ja mahdollistettiin
  taloudellinen vaurastuminen.
 • Suomi kohosi arvostetuksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin
  isäntämaaksi ja pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi.

SKS 3 logo pikku

   

Lisää aiheesta

Vertailukohtana voidaan pitää muiden Neuvostoliiton rajanaapureiden kohtaloita, jolloin joudutaan palaamaan toisen maailmansodan päätösvaiheeseen. Suomen irtautuminen sodasta syksyllä 1944 itsenäisenä valtiona sekä yhteiskunnan ja talouden perusrakenteet toimintakuntoisina säilyttäen oli ratkaisevan tärkeä saavutus. Niillä edellytyksillä syntyivät myös Paasikiven ja Kekkosen turvallisuuspoliittiset linjaukset, joilla maan poliittista liikkumavaraa vähitellen laajennettiin ja mahdollistettiin taloudellinen vaurastuminen.

Paasikiven presidenttikauden suurena saavutuksena voidaan pitää Porkkalan tukikohdan palautusta vuoden 1956 alussa. Se mahdollisti myös puolueettomuuspolitiikan harjoittamisen presidentti Kekkosen kaudella.

Suomi kohosi idän ja lännen välillä sijainneen rajamaan epävarmasta asemasta arvostetuksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin isäntämaaksi ja pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Kylmän sodan päättyessä Suomen saavuttamaa asemaa yleisesti kadehdittiin itäisen Euroopan maissa.