Miten Suomi selviytyi?

72 6

 • Kysymys siitä, miten Suomi selviytyi kylmän
  sodan ajasta, on parhaiten vastattavissa
  lopputuloksen perusteella.
 • Suurin osa suomalaisista on pitänyt sitä hyvänä.
 • Siten Suomi voidaan lukea kylmän sodan
  voittajien joukkoon.

SKS 3 logo pikku

   

72 6

 • Kysymys siitä, miten Suomi selviytyi kylmän
  sodan ajasta, on parhaiten vastattavissa
  lopputuloksen perusteella.
 • Suurin osa suomalaisista on pitänyt sitä hyvänä.
 • Siten Suomi voidaan lukea kylmän sodan
  voittajien joukkoon.

SKS 3 logo pikku

   

Lisää aiheesta

On ollut aiheellista pohtia, miten Suomi selviytyi kylmän sodan ajasta. Siihen lienee parhaiten vastattavissa lopputuloksen perusteella. Voidaan pitää hyvänä saavutuksena sitä, että sodanjälkeisistä vaikeista oloista selvittiin ja Suomesta kehittyi pohjoismaisen mallin mukaisesti hyvinvointivaltio.

Suomen asema Neuvostoliiton naapurina oli aluksi arka, koska sodan jälkiselvittelyt olivat kesken ja Neuvostoliitossa oli vallalla tiukka stalinistinen järjestelmä. Toisaalta Suomen suhteet länteen paranivat koko ajan.

Lopulta Suomi voitiin lukea kylmän sodan voittajien joukkoon. Edellytykset 1990-luvulla sopeutumiselle uusiin oloihin olivat hyvät, vaikka ajankohtaisesti koettiin ankara talouskriisi.