Miten Suomi selviytyi?

72 7

 • Lopputuloksen tietäminen ei anna vastausta kysymykseen, tehtiinkö
  päätökset oikein.
 • Vaihtoehtoisten polkujen seuraaminen ei ole mahdollista edes kohtalaisella
  tarkkuudella.
 • Näihin kysymyksiin voidaan saada vain viitteenomaisia vastauksia.

SKS 3 logo pikku

   

72 7

 • Lopputuloksen tietäminen ei anna vastausta kysymykseen, tehtiinkö
  päätökset oikein.
 • Vaihtoehtoisten polkujen seuraaminen ei ole mahdollista edes kohtalaisella
  tarkkuudella.
 • Näihin kysymyksiin voidaan saada vain viitteenomaisia vastauksia.

SKS 3 logo pikku

   

Lisää aiheesta

Kylmän sodan päättymiseen liittyneen lopputuloksen tietäminen ei vielä anna vastausta kysymykseen, tehtiinkö kaikki ratkaisevat päätökset oikein. Voidaan myös kysyä, millaisia vaihtoehtoja oli tarjolla.

Päätösten tarkoituksenmukaisuutta on vaikea todistaa suuntaan tai toiseen, eikä vaihtoehtoisten polkujen seuraaminen ole mahdollista edes kohtalaisella tarkkuudella. Näihin kysymyksiin voidaan siis saada vain viitteenomaisia vastauksia.

Verrattuna sodanjälkeisiin lähtökohtiin Suomen asema parani siinä määrin, että turvallisuutta uhkaavia kriisejä ei jouduttu kokemaan. Pienempiä poliittisia kriisejä sattui, mutta ne pysyivät hyvin hallinnassa. Yhteiskunnallinen vakaus säilyi verraten hyvänä, ja talous kehittyi suotuisasti.