342 3

  • Suomen ja Neuvostoliiton välille kehitettiin monia yhteistyöprojekteja,
    joilla oli taloudellisen hyödyn lisäksi poliittisia motiiveja.
  • Niiden avulla turvattiin idänkaupan edellytyksiä, jotka olivat heikkenemässä
    Eftan vapaakauppa-alueeseen liittymisen johdosta.
  • Pitkäaikaisilla rakennusprojekteilla tasattiin suhdannevaihteluita ja yllä-
    pidettiin rakennusalan työllisyyttä.

SKS 3 logo pikku  


Suomen ja Neuvostoliiton välille kehitettiin 1960-luvulla useita yhteisprojekteja, joilla taloudellisen hyödyn lisäksi oli poliittisia motiiveja. Niiden avulla turvattiin idänkaupan edellytyksiä, jotka muuten olivat heikkenemässä Eftan vapaakauppa-alueeseen liittymisen jälkeen.

Suurilla, pitkäaikaisilla rakennusprojekteilla tasattiin myös suhdannevaihteluita ja ylläpidettiin rakennusalan työllisyyttä. 

Saimaan kanavalla oli lisäksi merkittävä poliittinen tarkoitus, sillä se toimi aluksi Suomen valtiojohdon ajatuksissa mahdollista Viipurin alueen palauttamista pohjustamassa. Rajojen siirtoon ei kuitenkaan syntynyt mahdollisuuksia.


Yhteishankkeet Neuvostoliiton kanssa