643 3

  • Valtio jatkoi aluksi löysää budjettipolitiikkaa.
  • Pörssikurssien ja asuntojen hintojen lasku vuodesta 1989 varoitti
    tulossa olevista vaikeuksista.
  • Talouskasvu painui vuonna 1990 nollaan.
  • Keväällä 1991 talouskriisin mittasuhteet alkoivat hahmottua juuri
    toimintansa aloittaneelle Esko Ahon hallitukselle.

SKS 3 logo pikku

    Suomen reaalisen bruttokansantuotteen vuosimuutos 1975-2007 (Wikipedia)                                  Pääministeri Esko Aho


Valtio jatkoi vielä löysää budjettipolitiikkaa, vaikka pörssikurssien ja asuntojen hintojen lasku vuodesta 1989 varoitti jo tulossa olevista vaikeuksista. Vuonna 1990 talouskasvu painui nollaan.

Kesti kuitenkin kevääseen 1991, ennen kuin talouskriisin vaaralliset mittasuhteet alkoivat hahmottua juuri toimintansa aloittaneelle Esko Ahon hallitukselle. Se joutui heti keskelle valuuttakriisiä ja talouslamaa.


Nousukauden äkillinen katkeaminen