624 2

  • Parlamentaaristen puolustuskomiteoiden sarja päättyi kolmanteen komiteaan.
  • Syynä oli lähinnä komiteassa käyty yya-sopimuksen tulkintoihin liittynyt
    väittely.
  • Presidentin kannalta näytti siltä, että komitea meni toimeksiantonsa yli.
  • Mietintöihin oli myös ladattu odotuksia, että ne
    olisivat hallituksia ja eduskuntaa sitovia.

SKS 3 logo pikku

  


Syitä parlamentaaristen puolustuskomiteoiden sarjan katkeamiseen on etsittävä ennen kaikkea kiihkeästä turvallisuuspoliittisesta väittelystä, jota käytiin kolmannessa komiteassa suhtautumisesta yya-sopimukseen. Kiista koski lähinnä sitä, milloin Neuvostoliiton sotilaallisen avunannon mahdollisuus voisi toteutua ja miten Suomi voisi siihen vaikuttaa.

Näytti siltä, että komitea meni toimeksiantonsa yli ottaessaan kantaa niin perustaviin turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Komitean mietintöihin oli myös ladattu odotuksia, että ne olisivat hallituksia ja eduskuntaa sitovia. Mietinnöt olivat kuitenkin tarkoitetut keskustelujen ja eduskunnassa tapahtuvan lainsäädännön pohjaksi. kuten komiteamietinnöt yleensäkin.