71 1

 • On esitetty hyvin erilaisia tulkintoja kylmän
  sodan luonteesta.
 • Tutkimukset keskittyivät pitkään akselille
  Yhdysvallat - Neuvostoliitto.
 • Suurvallat kiistelivät aluksi Länsi- ja
  Keski-Euroopan hallinnasta.
 • Liittokunnat kamppailivat toisiaan
  vastaan eri puolilla maailmaa.
 • Suurvallat varoivat joutumasta
  keskenään taisteluun.

SKS 3 logo pikku

   


Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on esitetty hyvin erilaisia tulkintoja kylmän sodan luonteesta sekä tapahtumien kulun syistä ja seurauksista. Tutkimukset ja niihin liittyneet väittelyt keskittyivät pitkään akselille Yhdysvallat - Neuvostoliitto. Nuo toisen maailmansodan voittajiksi kohonneet suurvallat kiistelivät alkuvaiheessa Länsi- ja Keski-Euroopan hallinnasta ja muodostivat avukseen laajat liittokunnat, blokit, jotka kohta kamppailivat toisiaan vastaan eri puolilla maailmaa.

Kylmän sodan pääosapuolet varoivat joutumasta keskinäisiin taisteluihin. Tärkeänä syynä varovaisuuteen oli tietoisuus ydinaseiden suuresta tuhovoimasta ja vaikeudesta hallita niiden mahdollista rajoitettuakin käyttöä. Siksi myös ajankohtaisesta tutkimuskirjallisuudesta suuri osa käsitteli juuri ydinaseongelmaa. Kylmän sodan jälkeen huomiota on lisääntyvästi kiinnitetty moniin muihin tekijöihin, joilla oli merkitystä blokkien välisessä konfliktissa.


Kilpavarustelun taloudellinen rasitus kylmän sodan aikana
Yhdysvalloissa vuonna 1988 laadittu pitkän aikavälin strateginen arvio