Miten Suomi selviytyi?

71 13

 • Blokkeihin kuulumattomien ns. N + N -maiden välitystoiminta nousi
  esille erityisesti Etyk-prosessin yhteydessä.
 • Ne myötävaikuttivat merkittävästi kylmän sodan rakenteiden
  rauhanomaiseen purkamiseen.
 • Etyk-neuvotteluissa vastakkaisten liittoutumien edustajat
  tutustuivat toistensa näkemyksiin.
 • Suomen rooli ”Helsinki-prosessin” isäntämaana
  on saanut yhä lisää arvostusta.

SKS 3 logo pikku

   

71 13

 • Blokkeihin kuulumattomien ns. N + N -maiden välitystoiminta nousi
  esille erityisesti Etyk-prosessin yhteydessä.
 • Ne myötävaikuttivat merkittävästi kylmän sodan rakenteiden
  rauhanomaiseen purkamiseen.
 • Etyk-neuvotteluissa vastakkaisten liittoutumien edustajat
  tutustuivat toistensa näkemyksiin.
 • Suomen rooli ”Helsinki-prosessin” isäntämaana
  on saanut yhä lisää arvostusta.

SKS 3 logo pikku

   

Lisää aiheesta

Uusin tutkimus on nostanut esille blokkeihin kuulumattomien ns. N + N - maiden toimintaa erityisesti Etyk-prosessien puitteissa. Se myötävaikutti merkittävästi kylmän sodan rakenteiden rauhanomaisen purkamisen hyväksi sovittelemalla erimielisyyksiä ja antamalla omalla esimerkillään mallin liennytyshenkisestä asennoitumisesta.

Etyk-neuvotteluissa vastakkaisten liittoutumien edustajat tutustuivat toistensa näkemyksiin ja saivat syntymään henkilökohtaisia kontakteja, jolloin luottamus sopimusten pitävyyteen selvästi parani.

Myös Suomen rooli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin alkuperäisenä isäntämaana on saanut yhä lisää arvostusta. “Helsinki-prosessi” tunnetaan maailmalla esimerkkinä onnistuneesta ulkopoliittisesta aloitteesta.


Kirjallisuutta: DIIS, Danmark under den kolde krig (2005); John Lewis Gaddis, The United States and the End of the Cold War (1992) ja We Now Know (1997); Jussi Hanhimäki - Odd Arne Westad (eds.), The Cold War (2003); William Hitchcock, The Struggle for Europe (2004); Michael Hogan (ed.), The End of the Cold War (1992); Henry Kissinger, Diplomacy (1994); Martin McGauley, Russia, America and the Cold War (2004); Walter LaFeber, America, Russia and the Cold War 1945 - 2000 (2002); Melwyn Leffler - Davod Painter (eds.), Origins of the Cold War (1994); Sean Lynn-Jones - Steven Miller (eds.), The Cold War and After (1993); Vojtech Mastny, The Cold War and Soviet Insecurity (1996); Jack Matlock, Reagan and Gorbatshev (2004); Olav Njolstad (ed.), The Last Decade of the Cold War (2004); Thorsten Olesen (ed.), The Cold War -- and the Nordic Countries (2004); Silvio Pons - Federico Romero (eds.), Reinterpreting the End of the Cold War (2005); Ronald Powaski, The Cold War (1998); Odd Arne Westad (ed.), Reviewing the Cold War (2000).