Miten Suomi selviytyi?

71 4

 • Molempien osapuolten propaganda oli voimakasta.
 • Sen vaikutusta ei ole tutkimuksissa helppo arvioida.
 • Tiedustelua ja salaisia operaatioita koskevia asiakirjoja salataan yhä.
 • Itäblokin maiden arkistoja avautui verraten laajasti.
 • Propagandan vaikutus kirjallisuudessa ja elokuvissa on ollut
  voimakasta ja pitkäaikaista.

SKS 3 logo pikku

   

71 4

 • Molempien osapuolten propaganda oli voimakasta.
 • Sen vaikutusta ei ole tutkimuksissa helppo arvioida.
 • Tiedustelua ja salaisia operaatioita koskevia asiakirjoja salataan yhä.
 • Itäblokin maiden arkistoja avautui verraten laajasti.
 • Propagandan vaikutus kirjallisuudessa ja elokuvissa on ollut
  voimakasta ja pitkäaikaista.

SKS 3 logo pikku

   

Lisää aiheesta

Kylmää sotaa luonnehti voimakas ideologinen kamppailu, sillä molempien osapuolten propaganda teki parhaansa vastapuolen mustaamiseksi ja oman kilven kirkastamiseksi. Informaatiosodan ja hienovaraisemman psykologisen vaikuttamisen rajat olivat häilyvät, eikä selkeitä voittoja yleensä saavutettu. Kommunistinen propaganda oli suoraviivaisempaa ja karkeampaa, kun taas läntinen propaganda oli hajautunut osaksi laajaa, monimuotoista informaatiovaikuttamista, jolloin myös viihdeteollisuudella oli merkittävä rooli. Propagandan vaikuttavuutta on kaikkiaan ollut vaikea arvioida.

Tutkimuksen ongelmana on ollut tiedustelua ja salaisia operaatioita koskevien asiakirjojen salaaminen pitkiksi ajoiksi, usein jopa 50 - 70 vuodeksi. Poikkeuksena on luonnollisesti hävinnyt osapuoli, jonka salat paljolti avautuivat ja mahdollistivat itäblokin toiminnan pätevän tutkimisen.

Ehkä voimakkainta ja pitkäaikaisinta propagandan vaikutus on ollut kirjallisuudessa ja elokuvissa, joita läntinen ja nimenomaan yhdysvaltalainen näkemys on selvästi hallinnut. Ei ole odotettavissa, että tähän tilanteeseen olisi tulossa lähiaikoina muutosta.