71 10

  • Tshekkoslovakian miehitys 1968 ja Puolan lakot 1980-luvun alussa
    heikensivät Varsovan liittoa.
  • Lännessä liioiteltiin itäblokin voimaa.
  • Itäinen propaganda lännen rauhanliikkeiden tukemiseksi tunnettiin.
  • Yhdysvaltojen psykologisista operaatioista on saatu tietoa vasta vähitellen.

SKS 3 logo pikku

   


Varsovan liiton joukkojen suorittama Tshekkoslovakian miehitys elokuussa 1968 sekä Puolan lakot ja sotatila 1980-luvun alussa heikensivät tuntuvasti Varsovan liiton kokonaisvoimaa, vaikka sitä ei ehkä heti havaittu. Propagandassa liiton voimakkuutta ja yhtenäisyyttä korostettiin, ja heikkouksia peiteltiin kaikin tavoin.

Myös lännessä oli toisaalta taipumusta vähätellä itäblokin heikkoustekijöitä ja liioitella sen voimaa, jotta oman asevoiman ylläpito olisi saanut oikeutuksen. Voimakkainta tämä mielikuvakamppailu oli “uuden kylmän sodan” aikana 1980-luvun alkupuolella.
Itäinen propaganda lännen rauhanliikkeiden tukemiseksi on ollut jo pitkään tunnettua, mutta vähintään yhtä taitavista ja vaikuttavista Yhdysvaltojen psykologisista operaatioista on saatu tietoa vasta vähitellen. Mielipidevaikuttamisen tehokkuuden ja vaikutuksien arviointi on yhä vaikeaa.