Yhdysvalloissa julkistettujen asiakirjojen mukaan Neuvostoliiton hyökkäyksen uhkaa ei 1940-luvun lopulla pidetty ajankohtaisena, ei ainakaan ennen vuotta 1955, jolloin Neuvostoliitolla ehkä olisi jo ydinase käytössään. Mahdollisen suursodan 1950-luvulla arvioitiin muistuttavan toisessa maailmansodassa toteutettuja sotatoimia. Amerikkalaista ydinasemonopolia ja vahvoja ilmavoimia voitiin pitää toistaiseksi riittävänä pelotteena.

Länsi-Euroopan puolustamiseksi laadittiin Yhdysvalloissa useita suunnitelmia jo ennen Naton perustamista, ja amerikkalaisten oma salainen suunnittelu jatkui myös Natosta riippumatta. Liittolaisille kerrottiin omista suunnitelmista vain tarpeelliseksi katsottuja osia. Yhteistä näille suunnitelmille oli olettamus Neuvostoliiton maavoimien nopeasta etenemisestä Keski-Euroopassa kohti Atlantin rannikoita ja Italiaan. Siihen olisi liittynyt hyökkäys eteläisellä sivustalla Lähi-idän öljyalueille ja mahdollisesti myös heikompi hyökkäys pohjoissivustalla Skandinaviaan.

Puolustussuunnitelmien yhdistelmästä vuosilta 1946 - 1950 selviää, ettei amerikkalaisilla ollut aikomustakaan puolustaa tosissaan Euroopan mannermaata kuin ehkä Italiassa ja Espanjassa. Sen sijaan oli tarkoitus säilyttää Brittein saaret ja Pohjois-Afrikka kaikissa oloissa pommitusilmavoimien tukialueena. Brysselin sopimuksen maat ja Nato sen sijaan ryhtyivät suunnittelemaan myös Euroopan mantereen puolustamista, sijoittaen aluksi ensimmäisen puolustuslinjan Reinille. Myös Yhdysvaltojen strategiassa Länsi-Euroopan puolustus kohosi tärkeälle sijalle. Myöhemmin 1950-luvun kuluessa Naton puolustuksen eturaja työnnettiin idemmäksi Saksaan, jolloin ryhdyttiin käyttämään nimitystä “forward defence”.

Merkittävin Yhdysvaltojen sotasuunnitelma 1950-lukua varten oli viralliselta nimeltään “Long-Range Plans for War with the USSR - Development of a Joint Outline Plan for use in the Event of War in 1957", päivättynä 19.12.1949. Siitä käytettiin yleensä lyhyempää nimeä “Dropshot”. Vaikka suunnitelmaa ei virallisesti vahvistettu, se toimi suunnittelun pohjana useita vuosia.

Dropshot-suunnitelman olettamuksena oli sodan alkaminen vuonna 1957. Silloin Neuvostoliitolla olisi myös ydinaseita käyttövalmiina ehkä 120 - 200 kappaletta. Sodan sattuessa Yhdysvaltojen tuli aloittaa Neuvostoliiton tärkeimpien kohteiden (lentokenttien ja ydinasetehtaiden) pommitus ydinaseilla ja tavanomaisilla pommeilla. Siihen tarkoitukseen varattiin 75 - 100 ydinpommia. Neuvostoliiton satelliittimaiden ja vallattujen maiden liikenneyhteyksien tuhoamiseen tarvittiin noin 100 ydinräjähdettä tavanomaisten pommien lisäksi. Vastahyökkäykset Neuvostoliiton lyömiseksi oli määrä aloittaa noin kahden vuoden kuluttua sodan alkamisesta. Kyseessä oli siis periaatteessa toisen maailmansodan toisinto.

Korean sodan alettua Yhdysvallat ryhtyi voimakkaasti tehostamaan Länsi-Euroopan puolustusta. Vuosina 1950 - 1951 uusitussa sotasuunnitelmassa “Reaper” puolustuslinja määritettiin tasalle Trondheim - Oslo - Tanska - Rein-joki - Alpit. Tästä lähtien Yhdysvalloissa katsottiin välttämättömäksi pitää hallussa Skandinavian tärkeimmät osat erityisesti ilmavoimien tukialueena.

Naton suunnittelun käynnistyttyä 1950-luvun alussa tarkoitus oli lähivuosina sijoittaa Keski-Eurooppaan jatkuvaan valmiuteen noin 30 divisioonan joukot. Todellisuudessa Naton käytössä oli vain 10 divisioonaa. Vuonna 1952 tavoitteeksi asetettiin muodostaa sodan varalle yhteensä 90 divisioonan joukot, joista runsas puolet olisi ollut reservissä. Sellaiseen panostukseen ei jäsenmaissa kuitenkaan ollut halukkuutta, joten Naton puolustus päätettiin rakentaa ensi sijassa amerikkalaisten ydinaseiden varaan. Yhdysvallat päätti vuoden 1953 lopulla sijoittaa taistelualueen ydinaseita Eurooppaan osaksi laajempaa ydinasepelotusta juuri omaksutun “massiivisen vastaiskun” opin mukaisesti. Lähivuosina niitä toimitettiin Eurooppaan kaikkiaan noin 7000.


Lähteet: Steven Ross, American War Plans 1945 - 1950 (1996) ja Pekka Visuri, Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan (1989), s. 92 - 106. Internetissä: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dropshot , https://web.archive.org/web/20060328051541/http://www.johnreilly.info/ww3.htm, http://www.globalresearch.ca/operation-unthinkable-in-immediate-wake-of-world-war-ii-us-planned-to-wipe-out-the-soviet-union-with-a-massive-nuclear-strike/5470161, http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/intro.pdf.