Ranskan ulkoministeri Robert Schuman esitteli 9.5.1950 Saksan hallituksen kanssa kehitellyn suunnitelman hiili- ja teräsyhteisön muodostamiseksi. Pohjana oli ranskalaisen talouspoliitikon Jean Monnet’n ehdotus ranskalais-saksalaisten suhteiden parantamiseksi integraation avulla. Schumanin julistusta pidetään länsieurooppalaisen integraatioprosessin alkuna, ja siksi toukokuun 9. päivä on nimetty Eurooppa-päiväksi.

Schumanin suunnitelman mukaan Ranskan ja Saksan sodankäynti toisiaan vastaan piti tehdä mahdottomaksi alistamalla hiili- ja terästuotanto yhteisen ylikansallisen johdon valvontaan. Yhteisön tuli olla avoinna myös muille eurooppalaisille valtioille, mutta Ranskan ja Saksan lisäksi siihen tulivat mukaan vain Italia, Belgia, Hollanti ja Luxemburg. Mainittujen kuuden maan keskinäisellä sopimuksella perustettiin Pariisissa vuonna 1951 Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (engl. European Coal and Steel Community, ECSC), joka aloitti toimintansa seuraavana vuonna. Sopimuksen voimassaoloajaksi määrättiin 50 vuotta, ja määräajan umpeuduttua vuonna 2002 ECSC:n tehtävät siirrettiin Euroopan yhteisölle.

Hiili- ja teräsyhteisö antoi puitteet tuotannolle ja tuotteiden kaupalle mutta ei yksityiskohtaisesti säännöstellyt hintoja tai tuotantokiintiöitä. Toimintojen edistämiseksi yhteisön toimivaltaan kuuluvilla tuotannon aloilla kerättiin yhteisöveroa, joka oli alallaan ensimmäinen ylikansallinen vero. Aluksi yhteisö myötävaikutti tuotannon kasvuun, mutta hiilen ylituotannon käytyä ongelmaksi 1950-luvun lopulla yhteisiä varoja käytettiin työvoiman uudelleenkoulutukseen.

Hiili- ja teräsyhteisön ensimmäiseksi johtajaksi nimitettiin Jean Monnet, joka 1950-luvun alkupuolella jatkoi integraation edelleen kehittämiseen tähtäävien suunnitelmien tekoa. Taloudellisesta integraatiosta saatujen myönteisten kokemusten pohjalta perustettiin vuoden 1957 Rooman sopimuksella Euroopan talousyhteisö.


Lähteet: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=URISERV%3Axy0022, https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_hiili-_ja_ter%C3%A4syhteis%C3%B6.