Nykyisen Indonesian alue oli ennen itsenäistymistä osa laajaa Taka-Intian saaristoa, josta suurinta osaa hallitsi Hollanti siirtomaavaltana. Siitä käytettiin nimeä Alankomaiden Intia. Toisen maailmansodan aikana japanilaiset valtasivat monia sittemmin Indonesiaan liitetyistä saarista.

Japanilaisten antauduttua useiden alueiden asukkaat pyrkivät itsenäisyyteen. Jaavalaiset julistivat Ahmed Sukarnon johdolla koko Indonesian itsenäiseksi, mutta kesti useita vuosia, ennen kuin Hollanti väistyi alueelta. Siinä vaiheessa käytiin myös taisteluja, eikä maailmansodan heikentämällä Hollannilla ollut enää voimia hallita tilannetta asevoimin.

Vuonna 1949 Hollanti kypsyi myöntämään Indonesialle itsenäisyyden lukuun ottamatta läntistä osaa Uudesta Guineasta (Irian). Se liitettiin Indonesiaan vuonna 1963. Eräiden muiden alueiden omistuksesta on kiistelty näihin päiviin.

Ulkopolitiikassa vastaitsenäistynyt Indonesia pyrki toimimaan aktiivisesti. Huhtikuussa 1955 pidettiin Indonesian Bandungissa suuri konferenssi, johon osallistui 22 Aasian ja seitsemän Afrikan maata. Ne edustivat yli puolta maapallon väestöstä. Siellä vireille pantu sitoutumattomien maiden liike sai muodollisen vahvistuksen vuonna 1961. Se esiintyi noihin aikoihin aktiivisesti “kolmantena voimana” Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kesken jakaantuneessa kylmän sodan maailmassa.

Indonesia oli valtiolliselta järjestelmältään aluksi verraten demokraattinen monipuoluemaa, mutta jatkuvat taloudelliset ja poliittiset kriisit tekivät siitä epävakaan. Yhteiskunnallisia uudistuksia ja hyviä suhteita itäblokkiin suosinut Sukarno yritti “ohjatulla demokratialla” pitää tilannetta hallinnassa. Vuonna 1957 kansallistettiin hollantilaisten omistamat yhtiöt, ja talouskriisi paheni. Valtio oli kapinoiden kourissa ja eli poikkeustilassa.

Sukarno joutui väistymään vuonna 1965. Valtaan noussut Suharto käänsi kurssin länsimieliseksi ja ulkomaisia sijoittajia suosivaksi. Korruptio ja sisäiset levottomuudet jatkuivat ja kaatoivat aikanaan myös Suharton.


Lähteinä mm. internetistä: http://users.skynet.be/network.indonesia/ni4001c12.htm .