215 2

  • Välirauhansopimuksen mukaan puolustusvoimat oli saatettava rauhan
    kannalle kahdessa ja puolessa kuukaudessa.
  • Puolustusvoimat supistettiin kesän 1944 vahvuudesta 37 000 sotilaaseen
    5.12.1944 mennessä.
  • Myös laaja sotavarusteteollisuus saatettiin rauhan kannalle.

 SKS 3 logo pikku


Välirauhansopimuksen määräysten mukaisesti puolustusvoimat oli saatettava rauhanajan kokoonpanoon kahden ja puolen kuukauden kuluessa. Reserviläisten kotiuttaminen Lapin sodan vielä jatkuessa ja koko maan kärsiessä kuljetusvälineiden puutteesta oli vaikea tehtävä, joka kuitenkin onnistui hyvin.

Suomen puolustusvoimat supistettiin kesän 1944 aikaisesta lähes puolen miljoonan vahvuudesta 5.12. mennessä 37 000 sotilaan vakinaiseksi armeijaksi. Demobilisaatioon kuului myös laajan sotavarusteteollisuuden saattaminen soveltuvaksi rauhanaikaiseen tuotantoon. Siitä suuri osa suunnattiin sotakorvauksiin. Puolustusvoimien siviilikäyttöön sopivaa varustusta myytiin tai annettiin pois, ja osaksi sitä käytettiin myös Neuvostoliitolle määrättyjen saatavien maksuna.


Puolustusvoimien kotiuttaminen